Cărţi publicate de Carmen-Mihaela Creţu

Pagină personală

2022

Manual de psihologie clinică

Volumul I. Teorie, practică şi specificitate

Proiect amplu, Manualul de psihologie clinică abordează domeniul dintr-o perspectivă contemporană, surprinzând transformările și evoluțiile sale. Acest prim volum descrie traseul pe care orice aspirant trebuie să-l parcurgă pentru a deveni psiholog clinician: pe de o parte, se subliniază importanța adaptării practicianului la nevoile în continuă schimbare ale oamenilor și, pe de altă parte, este explicat demersul din spatele alegerii intervențiilor și aplicării acestora. Cele cinci părți acoperă teme variate, precum competențele interculturale ale psihologului clinician, clasificarea tulburărilor, rolul interviului clinic în evaluarea psihologică și efectul perioadei pandemice asupra stării de sănătate mintală a indivizilor.

„O lucrare cu anvergură academică și profesională de top, acoperind comprehensiv, prin tematici diverse, reunite în două volume, domeniul psihologiei clinice. Pot să spun că volumele sunt și vor rămâne de referință în domeniu în țară pentru mult timp, astfel că nu trebuie să lipsească din bibliografia studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor și practicienilor în domeniu.” (Daniel David)


Autori capitole

• Roxana APOSTOLACHE • Mihaela BOZA • Ticu CONSTANTIN • Carmen Mihaela CREŢU • Oana DĂNILĂ • Georgeta DIAC • Violeta ENEA • Florin-Vasile FRUMOS • Octavian ONICI • Emilia PASCAL • Nicoleta Laura POPA • Mihail-Radu ROBOTĂ • Camelia SOPONARU • Simona Alexandra ZANCU

2021

Formarea pentru cariera didactică

Demersuri teoretice şi empirice

Lucrarea abordează următoarele teme: perspective psihologice ale formării profesorilor, dezvoltarea personală și dezvoltarea profesională a profesorilor; metodologia instruirii; aspecte etice ale profesiei didactice; personalitatea studentului viitor profesor; atitudini, emoții, sentimente în profesia didactică.

«Problematica formării corpului profesoral este intrinsec legată de avansul și reformarea educației, la nivel de proiecție instituțională și de derulare procesuală. Nu putem să vorbim despre calitate în educație dacă nu-i punem în discuție pe cei care o realizează, o produc, o dirijează.
În acest sens, volumul de față are drept obiectiv descifrarea câtorva dimensiuni și piste, prezente sau dezirabile, ale formării pentru cariera didactică. Realizată de către membri ai departamentelor de pregătire a profesorilor, cu experiență relevantă și recunoscută în acest domeniu, lucrarea oferă o panoplie de direcții polimorfe ca perspective teoretice, empirice, strategice, previzionale, dar unite prin „obiectul” de interogație: formarea inițială și continuă a profesorului.
Prezentul volum reprezintă o radiografiere de etapă a statutului profesoral, cu speranța de a prefigura unul mai bun, mai înalt, mai profesionist, pe care ni-l dorim cu toții în educația românească.»

Constantin Cucoș


Autori capitole

• Carmen CREŢU

2020

Covid

Colivia noastră

Pandemia si iar pandemia

Mesaj spiritual in timp de pandemie

Curajul de a schimba

Frica de coronavirus si rezistenta prin credinta

Schimbarea la fata a omenirii. O meditatie hermeneutica

Homo religiosus in lupta cu pan-demonul Covid-19

Medicina este stiinta si constiinta

Suferinta sau incercarile-pedagogie divina. O alta fata a istoriei

Periculosii batrani

Strategii de fuga la vreme de pandemie

Am dorit ca volumul sa fie un document editat in perioada de maxima prezenta a pandemiei, incarcat de forme ale raportarii asezate intre optimism si destula tristete, intre (auto)ironie si umor, intre analiza rece a savantului si emotia dezlantuita a scriitorului, intre dorinta de autocontrol si vulcanica izbucnire generata de blocarea unor drepturi fundamentale – precum cel de libera miscare si, ca niciodata candva, interzicerea rugaciunii in Biserica, lacasuri de cult.

Acum, dusmanul „nu se arata, nu vorbeste, dar ne arata puterea lui de a ne chinui”, rostea Patriarhul Romaniei. Ce forme de raspuns au consemnat incercarile similare din istoria lumii; vor fi existat suferinte si mai mari decat sa izolezi „periculosii batrani” – deplansi de Presedintele Academiei Romane -, sa-ti ocolesti parintii, copiii, prietenii, sa treci prin fata Bisericii, a scolii, a locului de munca fara a intra, sa stai in fata usii fara a iesi, sa ramai in masina pentru a te spovedi – de la sofer la soferul preot!

Daca toate au un rost, care ar putea fi acela, se intreaba si raspund 50 de personalitati ale stiintei, spiritualitatii, culturii, artelor!

Contributori: Ioan-Aurel Pop, PF Daniel, Andrei Marga, IPS Aurel Perca, Ioan Neacsu, IPS Teofan, Episcopul Ignatie, Wilhelm Danca, Theodor Codreanu, George Bondor, Aurel Codoban, Ion Negret-Dobridor, Stefan Boncu, Ilie Rad, Nicu Gavriluta, Gabriela Grosseck si Laura Malita, Bogdan C. Simionescu, Vasile Astarastoae, Mircea Dumitru, Mircea Beuran, Grigore Tinica, Dana Baran, Eugen Tarcoveanu, Vasile Burlui, Doina Azoicai, Dan Puric, Nicolae Dascalu, Pr. Egidiu Condac, Ion Vicovan, Emil Stan, Serban Iosifescu, Simona Sava, Liliana Romaniuc, Crin-Triandafil Theodorescu, Alexandru Surdu, Rasvan Popescu, Constantin Sturzu, Gheorghe Popa, Mihai Malaimare, Carmen Mihaela Cretu, Delia Virga, Mihai Dinu Gheorghiu, Marian Radut Bilbiie, Anton Adamut, Venera Cojocariu, Viorel Prelici, Adrian Ghicov, Laurentiu Soitu


Autori capitole

• Carmen CREŢU

2019

Educația adulților.

Baze teoretice și repere practice (ediția a II-a revăzută şi adăugită)

„Educaţia adulţilor din România, asemenea educaţiei pentru adulţi din Europa, este un domeniu educaţional în expansiune constantă, care se bucură de un interes în creştere din partea strategilor şi a politicienilor educaţionali. Educaţia adulţilor. Baze teoretice şi repere practice îşi propune să ofere fiecărui student, masterand, doctorand, practician sau specialist în domeniu, încă din primul capitol, accesul la o sursă de informare comprehensivă, care aduce clarificări teoretice necesare şi constituie o imagine coerentă şi actuală a elaborărilor ştiinţifice şi epistemologice, a problematicilor în domeniu, contribuind la o mai bună înţelegere a acestora, la o necesară compatibilizare terminologică, ideatică şi disciplinară. Informaţiile cuprinse în această carte sînt dense, acoperind probleme diverse, care depăşesc posibilităţile de parcurgere a lor de către studenţi pe parcursul unui semestru. Am abordat o problematică vastă, pentru a acoperi viziuni diferite ale cadrelor didactice universitare asupra a ceea ce este necesar să cunoască viitorii specialiști educaționali care vor lucra cu adulții, dar și pentru a veni în întîmpinarea diversității nevoilor de informare ale practicienilor care interacționează cu adulții în diferite sectoare ale educației pentru adulți și la diferite paliere.” (Coordonatoarele)


Autori capitole

• Magda Samoilă • Carmen-Mihaela CREŢU

2018

Educația – provocări și tendințe.

Volum dedicat profesorului George Văideanu

Volumul de față este dedicat profesorului George Văideanu (1924-2014), personalitate de înaltă clasă în domeniul educației românești și mondiale. Lucrarea include studii realizate de specialiști în științele educației care valorifică opera și activitatea profesorului George Văideanu, precum și evocări care ilustrează personalitatea acestuia. Prin structura și analizele propuse în volum, autorii încearcă să contureze domeniile fundamentale în care s-au afirmat preocupările pedagogice ale profesorului George Văideanu: filosofia și politica educației, teoria educației, curriculum educațional, pedagogie universitară, educația permanentă și cercetarea prospectivă a educației.


Autori capitole

• Magda Samoilă • Carmen - Mihaela CREŢU

2018

Educația la Centenar

Idei. Instituții. Personalități

Educaţia la Centenar reuneşte perspectivele a 61 de cadre didactice din mediul academic, specialişti din diverse domenii şi clerici ai Bisericii Ortodoxe Române şi ai Bisericii Romano‑Catolice asupra transformărilor prin care a trecut sistemul de învăţămînt românesc sub influenţa evenimentelor istorice naţionale şi europene din ultima sută de ani. Sînt evocate personalităţi precum Andrei Şaguna, Spiru Haret, Dimitrie Gusti, Cristofor Simionescu, Ion Jalea, George Văideanu, Onisifor Ghibu şi Ştefan Bârsănescu, care şi‑au pus amprenta asupra educaţiei în perioada premergătoare Marii Uniri şi ulterior. Pe parcurs sînt prezentate genealogii ale principiilor şi valorilor ce au constituit repere pentru învăţămîntul românesc, dar şi explicaţii privind provocările cu care se confruntă acesta în prezent.


Autori capitole

• Carmen - Mihaela CREŢU

2016

Educaţia timpurie

Probleme şi soluţii

Copilaria timpurie, intervalul de la nastere si pina la implinirea virstei de 6-7 ani, reprezinta cea mai importanta perioada din viata copiilor. Acum dezvoltarea lor este foarte rapida, iar deficientele de invatare si cele psihocomportamentale pot fi mai usor depistate si remediate. Plecind de la aceste premise, autorii prezinta principalele repere ale educatiei timpurii, mijloacele educative, provocarile actuale si posibile solutii, precum si aspecte legate de activitatea cadrelor didactice. Solutiile propuse au drept scop o dezvoltare intelectuala si sociala armonioasa a copiilor, obtinerea unor performante scolare superioare, scaderea ratei esecului scolar si a abandonului. Volumul pune la dispozitia studentilor de la facultatile de stiinte ale educatiei, psihologie sau asistenta sociala si practicienilor din aceste domenii rezultatele celor mai recente cercetari, precum si noi directii de analiza.


Autori capitole

• Simona BUTNARU • Ciprian CEOBANU • Carmen - Mihaela CREŢU • Irina CRUMPEI • Constantin CUCOŞ • Versavia CURELARU • Georgeta DIAC • Loredana DIACONU-GHERASIM • Cătălin DÎRŢU • Violeta ENEA • Ovidiu GAVRILOVICI • Roxana GHIAŢĂU • Cornelia MĂIREAN • Andrei MARIAN • Gianina MASSARI • Mariana MOMANU • Daniela MUNTELE • Cristina NEAMŢU • Octavian ONICI • Constantin PETROVICI • Nicoleta POPA • Nicoleta ROGOZ • Dorina SĂLĂVĂSTRU • Elena SEGHEDIN • Camelia SOPONARU • Liliana STAN • Ana-Maria ŢEPORDEI • Maria Nicoleta TURLIUC

2016

Creativitatea

Perspective psiho-pedagogice, vol. II

Volumul este realizat prin contribuţia unor autori, printre care şi prof. univ. dr. Liliana STAN (capitolul „Amenajarea spaţiilor educative pentru copiii mici – provocare pentru creativitatea profesorului„), conf. univ. dr. Angelica HOBJILĂ (capitolul „Relaţia creativitate – sincretismul artelor în procesul educativ”), lect. univ. dr. Nicoleta ROGOZ (capitolul „Practici curriculare pentru dezvoltarea creativității la preșcolari și la școlarii din învățământul primar„),


Autori capitole

• Angelica HOBJILĂ • Nicoleta ROGOZ • Liliana STAN • Carmen - Mihaela CREŢU

2015

Perspective pentru cercetarea în educaţie

 

Cercetarea educaţională ştim cu toţii că este definitorie, pe de o parte, pentru întărirea statutului pedagogiei ca ştiinţă, fiind una dintre componentele care îi legitimează statutul de ştiinţă, oferind suportul (empiric) argumentativ, pentru elaborările teoretice, explicative. Pe de altă parte, are rolul esenţial de a produce date validate ştiinţific privind diagnoza sistemului şi procesului educaţional, argumente ştiinţifice pentru necesarele ameliorări educaţionale la nivelul politicilor, instituţiilor şi practicilor educaţionale.


Autori articole

• Carmen Creţu • Nicoleta Rogoz

2015

Comunitățile de învățare în secolul 21

Provocări pentru învățământul superior

Volumul de față conține lucrările prezentate la conferința CERED 2015, de la Iași, care a reunit comunitatea academică națională din Științele Educației, cu scopul de a analiza starea cercetării științifice a domeniului. Conferința s-a desfășurat sub egida Asociației Române de Cercetare în Educație (ARCE), în curs de afiliere la European Educational Research Association (EERA).
Lucrările conferinței au debutat cu un Panel de dezbateri în plen cu tema Cercetarea și învățarea în domeniul științelor educației care a prilejuit reflecții asupra provocărilor actuale și de perspectivă ale mediilor universitare de cercetare în educație din România.

2011

New Primary Leaders

International Perspectives

International case studies of leadership in practice provide an overview of the ‘lived experience’ of new primary school Principals in different contexts. This book brings together the range of those experiences and challenges. It includes interviews with primary school leaders in the early years of leadership in 13 different countries.

New primary leaders face significant challenges worldwide and this book brings together the range of those experiences and challenges for the first time. It includes interviews with primary school leaders in the early years of leadership in 12 different countries. Each chapter begins with an introduction to the principal and the local context before the principal’s own description of her or his experience as a new leader. The leaders discuss how they prepared for principalship, their experiences after taking up the post, the extent to which the job meets with their expectations and their hopes and fears for the future. The final chapter provides a comparative overview, exploring new principals perceptions of key influences on schools and their communities, their reactions to the multiple, heightened and often conflicting expectations, pressures and challenges they encounter and the implications for principal preparation internationally. The voices of principals from around the world provide a vivid and authentic picture of new school leaders in different contexts at the beginning of the 21st Century.


Autori capitole

• Carmen - Mihaela CREŢU

2009

Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice

Ediţia a III-a

Actualizata in conformitate cu noua tematica pentru perfectionarea cadrelor didactice, editia a treia a Psihopedagogiei pentru examenele de definitivare si grade didactice contine douazeci si sapte de capitole ce trateaza subiecte precum calitatea in educatie, educatia in societatea moderna, perspectiva epistemologica asupra pedagogiei si curriculumului scolar, succesul si insuccesul scolar sau educatia pentru diversitate culturala. Fiecare capitol este conceput intr-o maniera interactiva si include teme si intrebari care evidentiaza aspectele esentiale ale problematicii abordate. Lucrarea este un suport indispensabil profesorilor atit in pregatirea pentru examenele de definitivare si grade didactice, cit si in elaborarea lectiilor, intocmirea unor materiale didactice sau a unor referate de specialitate.

2009

The Routledge International Companion to Gifted Education

 

A guide to the new ideas and controversies that are informing gifted education discussion and policy-making around the world. It highlights strategies to support giftedness in children, providing ideas that work and weeding out those that don’t. It is suitable for students and researchers alike.
The Routledge International Companion to Gifted Education is a ground-breaking collection of fully-referenced chapters written by many of the most highly-respected authorities on the subject from around the world. These fifty contributors include distinguished scholars who have produced many of the most significant advances to the field over the past few decades, like Joseph Renzulli and Robert Sternberg, alongside authorities who ask questions about the very concepts and terminology embodied in the field – scholars such as Carol Dweck and Guy Claxton.


Autori capitole

• Carmen - Mihaela CREŢU

2008

Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice

Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

Actualizată în conformitate cu noua tematică pentru perfecţionarea cadrelor didactice, editia a doua a Psihopedagogiei pentru examenele de definitivare si grade didactice contine douazeci si cinci de capitole ce trateaza subiecte precum calitatea in educatie, educatia in societatea moderna, perspectiva epistemologica asupra pedagogiei si curriculumului scolar, succesul si insuccesul scolar sau educatia pentru diversitatea culturala. Fiecare capitol este conceput intr-o maniera interactiva si include teme si intrebari care evidentiaza aspectele esentiale ale problematicii abordate. Lucrarea este un suport indispensabil profesorilor atit in pregatirea pentru examenele de definitivare si grade didactice, cit si in pregatirea lectiilor, intocmirea unor materiale didactice sau a unor referate de specialitate.

2006

Dictionar de Postmodernism

 

Aceasta carte face parte din colectia Dictionare a editurii Institutul European.

Acest prim volum dintr-un proiect mult mai amplu prezinta monografii ale unor termeni care, daca nu au fost inventati chiar de postmoderni, au facut o cariera spectaculoasa in postmodernism. Si intr-un caz si in altul ne-a interesat perceptia deosebitoare, iar ea, asezata intr-o inductie diacronica, conlucreaza la definirea unui curent inca in desfasurare, care a strabatut deja „trepte“ precum: Alegoria, Dialogismul, Era Varsatorului, Fabulatia, Identitatea, Inteligenta artificiala, Intertextualitatea, Metafizica, Politicul, Postmodernismul, Scriitura, Subiectul, Textul.


Autori capitole

• Carmen - Mihaela CREŢU

2006

Current and Future Challenges in Curriculum Development: Policies, Practices and Networking for Change

 

Several studies focus on main challenges that countries addressed in comprehensive cases of curriculum change
and improvement, as well as on curriculum processes and issues of curriculum management in the situation of
large-scale reforms (Alexandru CRISAN: Romania; Mari BOGNÁR: Hungary; Irmeli HALINEN: Finland; Virginija
BŪDIENÉ: Lithuania). An overview of European education and curriculum policies is provided by Gabi HOSTENS,
who talks about current strategies and debates at the European Union level relevant for member states, such as
key-competencies for life-long learning in a knowledge society, the need of targeting clear objectives of education
and training systems, and the so-called ‘Open Method of Coordination’ (OMC: monitoring implementation
progress towards the strategic objective).
Some other studies discuss the impact international developments in knowledge, economy, culture and social life
have on curriculum work worldwide. Carmen CRETU explores the concept of a ‘global curriculum’ while Mihaela
SINGER delves into identifying relationships between cognitive models and competence-based curricula for
secondary education. Grzegorz MAZURKIEWICZ tackles gender issues in textbooks and class activities with
reference to Poland, and Dakmara GEORGESCU discusses the need for ‘reflective’ curriculum development based
on balancing uprightly ‘old’ and ‘new’ aspects in education and learning, and – expectantly – overcoming onesided views and approaches.
The issue of translating policies into practice though sustainable implementation is treated in several other
contributions (Nicola PASTUHOVIC: Croatia; Simon JANASHIA: Georgia; DJADRINA MAKPAL: Kazakhstan;
Nadejda VELISCO: Moldova; Srdjan PERIĆ: Montenegro; Firuta TACEA: Romania; Emin KARIP: Turkey; Sergiy
KLEPKO: Ukraine).
The book advocates for international exchanges and sharing that can inform sound links between curriculum
theory, policies and practices. While copying ‘curriculum models’ from other countries might be a risky endeavour,
it is nevertheless necessary and useful that policy makers and curriculum developers engage in ‘reflective’
debates on international cases, practices and comparative aspects in order to reach informed decisions.


Autori capitole

• Carmen - Mihaela CREŢU

2005

Gifted Education in 21 European Countries: Inventory and Perspective

 

The support for educating the gifted is booming in many European countries. The generally
held opinion during the previous century was that highly able students did not need special
attention or extra facilities. Consequently, the task of developing educational and other
provisions for the gifted in schools was completely neglected. Only within the past couple
of decades has it become more widely recognized and accepted that all children need
support that is adjusted to their level of ability, whether low or high, in order to develop
their potential to the fullest.
The concept ‘giftedness’ (high ability, giftedness and talent are used synonymously) refers
to the individual potential for high or outstanding achievement in one or more areas of
ability. The requirements for the development of individual potential are personal
dedication and motivation and a supportive social environment. A differentiated and
differentiating curriculum is indispensable to the realization of equal opportunities for all.
This can only be realized if there is a flexible school organization, a diversity of teaching
methods and a richness of content in the subject matter. Under these conditions, gifted
children and adolescents can develop according to their developmental and learning needs


Autori capitole

• Carmen - Mihaela CREŢU

1999

Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice

 

Realizată în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, cu colaborarea unui grup de cadre didactice de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi, lucrarea cuprinde un pachet de zece unităţi de curs, delimitate în consens cu programele de pregătire în vederea examenelor de definitivare şi grade didactice.

1999

Teoria curriculum-ului şi conţinuturile educaţiei

 

Desigur că termenul de curriculum nu reprezenta, la începutul anilor ’90, cel mai popular concept, nici pentru personalul didactic „format iniţial şi perfecţionat continuu” după vechile programe pedagogice puternic ideologizate şi chiar, nici pentru cercetătorii şi universitarii români, adesea limitaţi, din motive obiective dar şi subiective, la consultarea literaturii traduse în limba română, la contacte sporadice şi nesemnificative în cadrul comunităţii ştiinţifice internaţionale, sau la consultarea unui număr extrem de redus de reviste de specialitate din străinătate, lectură posibilă în special în Bucureşti, apoi, într-o mică măsură, în celelalte oraşe universitare din ţară şi foarte puţin în restul ţării.

1999

Curriculum diferenţiat şi personalizat

(vol. I)

Autoarea include numeroase trimiteri la teoria curriculum-ului diferentiat si personalizat si ofera un cadru metodologic de referinta in demersurile practice ale educatorilor, fie in cadrul proceselor de conceptualizare a programelor educationale diferentiate, fie in cadrul celor de proiectare a strategiilor de identificare, diagnosticare si cultivare a aptitudinilor.

1998

Psihosociologia rezolvarii conflictului

 

Prefata de Ana Stoica-Constantin, A. Neculau Prezentul titlu reprezinta o abordare concertata a conflictului din interiorul unor stiinte sociale de relevanta pentru aria acestuia: psihologie, psihologie sociala, psihanaliza, psihoterapie, creatologie, pedagogie, drept si, bineinteles, noua „conflictologie” – cunoasterea conflictului, prevenirea, rezolvarea si valorificarea constructiva a acestuia. Volumul include si studii ale unor autori straini consacrati in arealul stiintific al conflictelor (Morton Deutsch, Alan Tidwell, Carmel Bambridge) sau in domeniile conexe (Annie Birraux in psihoterapie, Marilyn Fryer in psihologia cognitiva si creativitate). Cuprins: Saizeci de ani de studiu sociopsihologic al conflictului • Perspective psihosociologice asupra conflictului • Conflictul socio-cognitiv • Devianta tolerata si conflict normativ • Teoria si instrumentul KAI. Posibilitati de utilizare in rezolvarea conflictelor • Conflictul in organizatiile industriale romanesti • Rezolvarea conflictelor si creativitatea – o abordare psihologica • Rezistenta si conflict – perspectiva psihoterapeutica • De la criza la proces. O istorie a psihanalizei adolescentilor in Franta • Controlul conflictului • Solutionarea conflictelor constructive. Principii, instruire si cercetare • Consideratii asupra managementului conflictului, tehnicilor de rezolvare si factorilor sociali care le influenteaza • Prevenirea, rezolvarea si managementul conflictului (Experienta australiana) • Teoria criteriilor identitare relationale si conflictualitatea juridica • Conflictul in contexte educationale Aspecte conflictuale ale situatiei pedagogice • Educatia pentru o lume pasnica • Educatia interculturala – modalitate de prevenire sau atenuare a conflictelor • Politici educationale conflictuale. Conflictele egalitate-excelenta. Centralizare-descentralizare


Autori capitole

• Carmen - Mihaela CREŢU

1997

Psihopedagogia succesului

 

Lucrarea descrie viziunea proprie a autoarei asupra fenomenului excelentei aptitudinale si aduce o noua contributie teoretica, modelul succesului global.

1997

Câmpul universitar şi actorii săi

 


Autori capitole

• Carmen - Mihaela CREŢU

1995

Politica promovării talentelor

Dreptul la o educaţie diferenţiată

Educatorul copilului „dăruit” va căuta şi explora perpetuu şi ceea ce nu există încă.

Va cultiva valori şi va crea valori, propunându-le comunităţii şi îmbogăţind-o cu noi forme şi nivele de evoluţie. Integrarea în Europa trece prin manifestarea conştiinţei şi voinţei de apartenenţă la capitalul continental de excelenţă. Apartenenţa est legitimă prin rădăcinile culturale comune din care valorile îşi extrag esenţa şi poate deveni reală prin filosofia politică şi sistemul educaţional din spaţiul românesc, ca deschideri către valorile lumii.

1991

Education of the Gifted in Europe: theoretical and research issues

 


Autori capitole

• Carmen - Mihaela CREŢU

Pagină personală