Cărţi publicate de Carmen-Mihaela Creţu

Pagină personală

Titlu: Curriculum diferenţiat şi personalizat (vol. I)
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 1999

Descriere:
Autoarea include numeroase trimiteri la teoria curriculum-ului diferentiat si personalizat si ofera un cadru metodologic de referinta in demersurile practice ale educatorilor, fie in cadrul proceselor de conceptualizare a programelor educationale diferentiate, fie in cadrul celor de proiectare a strategiilor de identificare, diagnosticare si cultivare a aptitudinilor.

Titlu: Psihopedagogia succesului
Editura: Polirom
Anul aparitiei: 1997

Descriere:
Lucrarea descrie viziunea proprie a autoarei asupra fenomenului excelentei aptitudinale si aduce o noua contributie teoretica, modelul succesului global.

Titlu: Teoria curriculum-ului şi conţinuturile educaţiei
Editura: Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi
Anul aparitiei: 1999

Descriere:
Desigur că termenul de curriculum nu reprezenta, la începutul anilor ’90, cel mai popular concept, nici pentru personalul didactic „format iniţial şi perfecţionat continuu” după vechile programe pedagogice puternic ideologizate şi chiar, nici pentru cercetătorii şi universitarii români, adesea limitaţi, din motive obiective dar şi subiective, la consultarea literaturii traduse în limba română, la contacte sporadice şi nesemnificative în cadrul comunităţii ştiinţifice internaţionale, sau la consultarea unui număr extrem de redus de reviste de specialitate din străinătate, lectură posibilă în special în Bucureşti, apoi, într-o mică măsură, în celelalte oraşe universitare din ţară şi foarte puţin în restul ţării .

Titlu: Politica promovării talentelor
Editura: Cronica
Anul aparitiei: 1995

Descriere:
Educatorul copilului „dăruit” va căuta şi explora perpetuu şi ceea ce nu există încă.
Va cultiva valori şi va crea valori, propunându-le comunităţii şi îmbogăţind-o cu noi forme şi nivele de evoluţie. Integrarea în Europa trece prin manifestarea conştiinţei şi voinţei de apartenenţă la capitalul continental de excelenţă. Apartenenţa est legitimă prin rădăcinile culturale comune din care valorile îşi extrag esenţa şi poate deveni reală prin filosofia politică şi sistemul educaţional din spaţiul românesc, ca deschideri către valorile lumii.

Pagină personală