Perspective pentru cercetarea în educaţie

 

Cercetarea educaţională ştim cu toţii că este definitorie, pe de o parte, pentru întărirea statutului pedagogiei ca ştiinţă, fiind una dintre componentele care îi legitimează statutul de ştiinţă, oferind suportul (empiric) argumentativ, pentru elaborările teoretice, explicative. Pe de altă parte, are rolul esenţial de a produce date validate ştiinţific privind diagnoza sistemului şi procesului educaţional, argumente ştiinţifice pentru necesarele ameliorări educaţionale la nivelul politicilor, instituţiilor şi practicilor educaţionale.


Autori articole (din cadrul Facultăţii)

• Carmen Creţu • Nicoleta Rogoz