Cărţi publicate de Mihai Curelaru

Pagină personală

Titlu: Violenţa în şcoală. Repere pentru analiză şi intervenţie (coordonator)
Editura: Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi
Anul apariţiei: 2014
ISBN 978-973-703-955-2

În acest volum, care se doreşte o sinteză teoretică asupra domeniului, au fost grupate câteva teme importante ale manifestării agresivităţii şi violenţei în mediul şcolar, printre care: cauzele explicative ale violenţei, tipurile curent întâlnite, victima, agresorul, managementul disciplinei în şcoală, prevenirea si controlul fenomenului, precum şi impactul variabilelor socio-demografice asupra violenţei şcolare.

Titlu: Reprezentări sociale (ediţia a II-a, revăzută) (autor)
Editura: Polirom, Iaşi
Anul apariţiei: 2006
ISBN 973-46-0302-7

Descriere

Lucrarea de faţă se constituie într-o sinteză asupra unui domeniu al psihologiei sociale încă puţin cunoscut în România, cel al reprezentărilor sociale. Autorul a prezentat un istoric al acestui concept, a făcut precizări terminologice, a elaborat definiţii şi a descris principalele teorii şi direcţii de dezvoltare ştiinţifică. Cartea, scrisă într-un stil clar, accesibil, se adresează studenţilor de la toate nivelurile, doctoranzilor şi tinerilor cercetători din ştiinţele socio-umane.

Titlu: Reprezentările sociale. Teorie şi metodă (editor)
Editura: Erota, Iaşi
Anul apariţiei: 2001
ISBN 973-85475-3-9

Descriere
Cartea cuprinde studii reprezentative în domeniul cercetării reprezentărilor sociale, atât în spaţiul teoretic cât şi în cel metodologic. Sunt abordate, printre altele, metode şi tehnici de obţinere a datelor, modalităţi de prelucrare statistică a acestora, determinarea nucleului central al reprezentării şi validarea lui empirică.

Pagină personală