Cărţi publicate de Liviu Antonesei

Pagină personală

2002

O introducere în pedagogie. Dimensiuni axiologice şi transdisciplinare ale educaţiei

 

O introducere în pedagogie, dar nu orice fel de introducere, pentru că autorul situează disciplina în ansamblul demersurilor contemporane din ştiinţele antropologice şi al evoluţiilor spre transdisciplinaritate. De asemenea, are loc o recentrare axiologică a educaţiei, începând cu idealul educativ şi sfârşind cu chestiunea dificilă a reconstrucţiei conţinuturilor educative în condiţiile unei necesare reforme globale a educaţiei şi învăţământului. În context, trebuie să semnalăm că noul tip de demers transdisciplinar nu este aplicat doar pedagogiei, ca disciplină eminentă a transmiterii culturii, ci şi educatiei, adica însuşi procesului de transmitere culturală. O carte pentru studenţi şi profesori, dar şi pentru cercetătorii educaţiei, cu care autorul întreţine, de altfel, un continuu şi foarte productiv dialog intelectual.

1996

Paideia. Fundamentele culturale ale educaţiei

 

Consacrat ca scriitor şi om politic, Liviu Antonesei se impune în egală măsură ca specialist în ştiinţele educaţiei. În intenţia autorului, Paideia îşi propune să introducă pedagogia în dezbaterea modernă privind omul şi cultura. Pornind de la caracterizarea omului drept fiinţă culturală, Liviu Antonesei defineşte educaţia ca proces de transmitere a culturii şi pedagogia ca ştiinţă a culturii. Sunt abordate dintr-o nouă perspectivă problemele legate de selecţia şi organizarea conţinuturilor învăţământului, în urma centrării educaţiei pe valori şi modele culturale.

Pagină personală