Paideia. Fundamentele culturale ale educaţiei

 

Consacrat ca scriitor şi om politic, Liviu Antonesei se impune în egală măsură ca specialist în ştiinţele educaţiei. În intenţia autorului, Paideia îşi propune să introducă pedagogia în dezbaterea modernă privind omul şi cultura. Pornind de la caracterizarea omului drept fiinţă culturală, Liviu Antonesei defineşte educaţia ca proces de transmitere a culturii şi pedagogia ca ştiinţă a culturii. Sunt abordate dintr-o nouă perspectivă problemele legate de selecţia şi organizarea conţinuturilor învăţământului, în urma centrării educaţiei pe valori şi modele culturale.