Cărţi publicate de Roxana Apostolache

Pagină personală

Titlu: Competenţă şi calitate: repere ale evaluării profesorului
Autor: Roxana Criu
Editura: Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Anul apariţiei: 2013
ISBN: 973-703-838-8

Descriere:
Lucrarea îşi propune să abordeze problematica evaluării competenţei psihopedagogice a cadrelor didactice din prisma rolului acesteia asupra asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar. Problematica supusă investigaţiilor este una complexă şi ramificată pe diverse elemente ale teoriei şi practicii educaţionale, având în vedere multitudinea şi diversitatea abordărilor legate de competenţa profesorilor.

Pagină personală