Decanat

Prof. univ. dr.
Ştefan BONCU

Decanul facultăţii

Prof. univ. dr.
Nicoleta POPA

Prodecan
pentru programe de cercetare ştiinţifică
şi relaţii internaţionale

Conf. univ. dr.
Simona BUTNARU

Prodecan
pentru programe de licenţă
şi
activităţi studenţeşti

Conf. univ. dr.
Camelia SOPONARU

Prodecan
pentru programe de masterat şi
parteneriate cu
mediul socio-economic