Sari la conținut

Transport

ABONAMENTE SCTP-decont luna octombrie 2023

Studentul înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență cu vârsta de până la împlinirea vârstei de 30 de ani, care solicită decontul de abonamant SCTP pentru luna octombrie 2023, va depune, în perioada 11-14 decembrie 2023 la Secretariatul Facultăţii, în timpul programului de lucru cu publicul, următoarele documente:

  • Cerere decontare abonament ( Anexa 1), completată și semnată de către student;
  • Copie carte de identitate;
  • Dacă studentul beneficiază de reducere 100% va depune documente justificative. Studenții cu unul sau ambii părinți decedați, precum și studenții proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, potrivit prevederilor art. 64 alin.(1) din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport;
  • Contul IBAN la care titular este studentul;
  • Pe toate copiile depuse, studentul va scrie “conform cu originalul” și va semna.

 

Documentele necesare decontului se vor depune în original, nu şi electronic, doar de către studenţii care au achiziţionat abonamentele de pe aplicaţia 24 pay CTP.

Alte informaţii privind transportul
17.11.2023 ABONAMENTE SCTP – decont luna octombrie 2023
20.10.2023 CTP
05.10.2023 ANUNŢ PRIVIND ELIBERAREA ADEVERINŢELOR CFR
30.06.2023 Suspendarea eliberării tuturor abonamentelor CTP pe perioada vacanței
28.09.2022 Anunţ privind eliberarea adeverinţelor de student CTP
05.10.2021 Reglementari 2021-2022 CFR
28.04.2021 Precizări referitoare la călătoria studenților pe calea ferată
02.10.2020 Anunţ pentru studenţii şi masteranzii din anul 1, privind eliberarea/vizarea carnetelor de student şi legitimaţiilor de transport CFR şi permise BCU
02.10.2020 Anunţ pentru studenţii şi masteranzii din anu 2-3, privind eliberarea/vizarea carnetelor de student şi legitimaţiilor de transport CFR şi permise BCU
12.03.2019 Adeverinţe CTP
21.02.2019 Precizări CTP privind cardul ElStudIS
18.02.2019 Eliberare card CTP
18.10.2018 Eliberare Abonamente studenţeşti (SCTP)
Sari la conținut