Transport

Anunţ pentru studenţii şi masteranzii din anul 1, privind eliberarea/vizarea carnetelor de student şi legitimaţiilor de transport CFR şi permise BCU

Şefii de grupă nominalizaţi la specializările Psihologie IF/ID, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF/ID, Pedagogie IF şi Psihopedagogie specială IF) şi studii universitare de masterat din anul 1 sunt rugaţi să se prezinte la Secretariatul facultăţii (în timpul programului cu publicul, afişat) pentru a ridica, în perioada 7-9 octombrie 2020, carnetele de student.

Menţionăm că perioada de eliberare a legitimaţiilor de transport CFR, pentru anul 1, an universitar 2020-2021, va fi anunţată ulterior.

Nu se eliberează, până la noi hotărâri, adeverinţe de student pentru transportul în comun sau adeverinţe de student pentru transport CFR.

Permisele BCU se eliberează pe baza carnetului de student vizat pe anul universitar 2020-2021.

Informaţii privind transportul
02.10.2020 Anunţ pentru studenţii şi masteranzii din anul 1, privind eliberarea/vizarea carnetelor de student şi legitimaţiilor de transport CFR şi permise BCU
02.10.2020 Anunţ pentru studenţii şi masteranzii din anu 2-3, privind eliberarea/vizarea carnetelor de student şi legitimaţiilor de transport CFR şi permise BCU
12.03.2019 Adeverinţe CTP
21.02.2019 Precizări CTP privind cardul ElStudIS
18.02.2019 Eliberare card CTP
18.10.2018 Eliberare Abonamente studenţeşti (SCTP)