ANUNŢ PRIVIND ELIBERAREA ADEVERINŢELOR CFR

IMPORTANT

IN ATENŢIA STUDENŢILOR DE ANUL I (2023-2024)

 

            Studenţii de anul I înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în anul universitar 2023-2024, beneficiază de tarif redus de 90% sau 100% la transport CFR  în baza unei adeverinţe de student, care se eliberează, la cerere, de la Secretariatul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

            Adeverinţele pentru CFR se eliberează personal în timpul programului cu publicul al secretariatului.