Departamentul Ştiinţele Educaţiei

Componenţă

Profesor universitar doctor
Alois GHERGUŢ
Director Departament
Camera D-302
0232-20 1296
alois@uaic.ro

Cadre didactice titulare

Lect. univ. dr. Monica ASSANTE

Conf. univ. dr. Simona BUTNARU

Conf. univ. dr. Oana DĂNILĂ

Asist. univ. dr. Tudoriţa GRĂDINARIU

Lect. univ. dr. Geanina HAVÂRNEANU

Conf. univ. dr. Angelica HOBJILĂ

Conf. univ. dr. Adina KARNER-HUŢULEAC

Lect. univ. dr. Alexandra MAFTEI

Conf. univ. dr. Gianina-Ana MASSARI

Lect. univ. dr. Florentina MIRON

Prof. univ. dr. Mariana MOMANU

Conf. univ. dr. Cristina NEAMŢU

Asist . univ. dr. Irina-Cristina PACHIȚA

Prof . univ. dr. Nicoleta POPA

Lect . univ. dr. Nicoleta ROGOZ

Lect. univ. dr. Magda SAMOILĂ

Lect . univ. dr. Elena SEGHEDIN

Prof. univ. dr. Liliana STAN

Lect. univ. dr. Ovidiu-Cristian TUDOREAN

Asist. univ. dr. Adina-Petronela VECHIU

Asist. univ. dr. Tina VRABIE

Cadre didactice – consultanţi şi/sau asociaţi

Prof. univ. emerit Liviu ANTONESEI

Prof. univ. emerit. Teodor COZMA

Prof . univ. dr. Constantin MOISE

Prof . univ. emerit Laurenţiu ŞOITU

Prof. univ. emerit Iolanda TOBOLCEA

Prof. univ. dr. Carmen-Mihaela CREŢU

Direcţii

Pedagogie

Scurt istoric

Una din catedrele de bază ale Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei precum şi a învăţământului superior de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” este Catedra de Pedagogie. Este o catedră cu o îndelungată experienţă academică, cu frumoase tradiţii ale creaţiei ştiinţifice şi formativ-pedagogice, activitatea ei fiind ilustrată de personalităţi remarcabile ca S. Bărnuţiu, C. C. Dumitrescu-Iaşi, Ion Găvănescul, Şt. Bârsănescu, C. Narly, S. Găină, G. Văideanu, S. Obreja-Cernichievici, I. Roman, ş.a…

Obiective şi direcţii de activitate

În prezent, activitatea învăţământului pedagogic la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se desfăşoară pe două direcţii principale, unite între ele:

  • Cea din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, cu două subdiviziuni: a) în cadrul secţiei de Pedagogie, având ca obiective centrale pregătirea specialiştilor în domeniul ştiinţelor educaţiei; b) în cadrul secţiilor de Psihologie şi de Psihopedagogie specială, asigurând formarea didactică şi pedagogică a viitorilor profesori din respectivele domenii.
  • Cea din cadrul celorlalte facultăţi şi secţii din universitate, satisfăcând cerinţele de pregătire pedagogică a viitorilor profesori din diversele domenii şi ramuri de specialitate ale învăţământului gimnazial, liceal, general şi profesional, etc. Pe de altă parte, pregătirea studenţilor în domeniul ştiinţelor educaţiei are în vedere şi iniţierea lor în eforturile de dezvoltare teoretică şi practică ale ştiinţelor educaţiei. În funcţie de rezultatele obţinute de ei în acest sens, aceştia vor avea posibilitatea să fie selecţionaţi în unităţile de cercetare pedagogică precum şi în alte unităţi ale creaţiei ştiinţifice. Şi structura disciplinelor de învăţământ din planurile facultăţilor este variată, consistentă iar cuprinderea lor pe ani de studii este ordonată după criteriile şi cerinţele unei pregătiri dintre cele mai moderne.
Pshihopedagogie specială

Premise

Specializarea Psihopedagogie specială este introdusă în oferta Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei începând cu anul 1990 (de menţionat că în perioada 1990-1997, alături de specializarile psihologie şi pedagogie, s-a aflat în oferta Facultăţii de Filozofie. După înfiinţarea Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, în anul 1997, specializarea Psihopedagogie specială a cunoscut o dezvoltare continuă, actualmente fiind una din cele mai reprezentative direcţii de studiu solicitate de studenţi.

Misiunea programului de studiu

Programul de studii Psihopedagogie specială din cadrul Facultaţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei îşi asumă misiunea de a pregăti profesionişti de înaltă ţinută pentru învaţamântul special şi învăţământul incluziv din ţara noastră sau pentru diverse categorii de servicii educativ-terapeutice şi recuperativ-compensatorii adresate persoanelor cu nevoi speciale, specialişti capabili să contribuie la ridicarea prestigiului profesiei şi la dezvoltarea cercetării în domeniul ştiinţelor educaţiei şi al educaţiei speciale, la nivelul celor mai prestigioase facultăţi de profil din ţară şi din străinătate.

Obiective şi direcţii de activitate

Psihopedagogia specială este o specializare care se adresează unui sector distinct al pieţei forţei de muncă, pregătind specialişti cu studii universitare şi statut de cadre didactice pentru instituţii şcolare specializate în activităţi cu copii/elevi care prezintă cerinţe speciale determinate de deficienţe/dizabilităţi psihice/intelectuale, senzoriale (vizuale sau auditive), neuro-psiho-locomotorii, tulburări de limbaj, dificultăţi de învăţare, tulburări de comportament, tulburări emoţionale, persoane aflate în dificultate datorită absenţei suportului familial, prezenţei unor tulburări/afecţiuni cronice (HIV/SIDA, procese degenerative, tulburări metabolice etc.) sau lipsei resurselor de subzistenţă care afectează în mod evident calitatea vieţii acestora.

De asemenea, absolvenţii acestei specializări pot desfăşura activităţi variate de diagnoză, terapie, recuperare şi integrare socială în cadrul diferitelor structuri publice/guvernamentale de asistenţă şi ocrotire a copiilor/persoanelor cu nevoi speciale (centre şi servicii specializate care privesc protecţia şi asistenţa socială a copiilor sau a adulţilor cu nevoi speciale) sau în cadrul organizaţiilor neguvernamentale (ONG-uri) care oferă variate servicii pentru copii cu deficienţe mintale, bolnavi cronici, tulburări din spectrul autist, sindromul Langdom-Down, SIDA/HIV, ADHD, boli metabolice etc.

Caracterul preponderent aplicativ al disciplinelor din programul de pregătire stimulează şi facilitează o bună colaborare cu instituţiile de specialitate de pe raza municipiului şi judeţului Iaşi, din zona Moldovei, din ţară şi din străinătate (parteneriate cu şcoli speciale, ONG-uri, instituţii locale, universităţi din spaţiul european etc.). Pentru aprofundarea domeniului şi parcurgerea unor etape superioare de profesionalizare, la finalul ciclului de licenţă, absolvenţii se pot înscrie la programul de masterat „Diagnoză şi intervenţie la persoane cu cerinţe speciale” (un program unic la nivel naţional şi primul de acest tip din ţară).

Posturi vacante

Anunţ privind posturile vacante pentru anul universitar 2023-2024

23_24_lista_posturi_didactice_sted

Link‐ul pentru interviu va fi anunţat ulterior, după centralizarea documentelor trimise de către candidaţii interesaţi.

Adrese utile

Contact

Contact

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Str. Toma Cozma nr. 3, 700554 – IAŞI

E-mail:

  • depsted@uaic.ro (doar pentru activităţi de cercetare);
  • secretariat.fpse@uaic.ro (pentru activităţi didactice/secretariat)