Adina-Petronela Vechiu

Asistent universitar doctorand

  • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
  • Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

Cursuri/seminarii predate

Activitate de seminar
PIPP (IF): 
  • Pedagogia învățământului primar și preșcolar. Pedagogie socială;
  • Practică de specialitate,
  • Practică pedagogică în învățământul primar;
Pedagogie (IF): 
  • Pedagogie socială,
  • Pedagogie comparată

Contact

  • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
  • petronela.vechiu@uaic.ro, adinavechiuuaic@gmail.com

Alte informaţii