Mihai Curelaru

Conferenţiar universitar doctor

  • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
  • Departamentul de Psihologie

Funcţii îndeplinite

  • Membru în Consiliul Facultăţii

Contact

  • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
  • sala D209 (laborator psihologia câmpului social, parter, aripa stângă)
  • 0232-20 1292 (laborator psihologia câmpului social)
  • mihai.curelaru@uaic.ro

Alte informaţii