Ticu Constantin

Profesor universitar doctor

 • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Departamentul de Psihologie

Funcţii îndeplinite

 • Director al Şcolii Doctorale

Cursuri predate

 • Psihologia Personalului (an III, Psihologie)
 • Psihologia Publicităţii (an III, Psihologie)
 • Evaluarea Psihologică a Personalului (an I, Master EFCPP)
 • Analiza climatului şi managementul schimbării (an II, Master EFCPP)

Domenii de interes

 • Evaluarea psihologică (cursuri, cercetare, consultanță; construcția și validarea unor instrumente standardizate de evaluare a personalității a incluse pe platforma on-line PsihoProfile)
 • Diagnoza organizațională (dezvoltarea unui tool de diagnoza organizațională – System ECO)
 • Motivație – implicare și persistență motivațională (cercetare; dezvoltarea unor scale de evaluare a motivației)

Proiecte

DIRECTOR PROIECTE INTERNAŢIONALE

 • 2004–2005: „Controversial event as source of conflict and polarized social attitudes; Research and Practical Application for Education”, Global Development Network (GDN), Praga.
 • 2004–2005: „Social Memory and Public Discourse of Controversial Event”, (‘Curriculum Resource Center’ Programe, Central European University, Budapesta).
 • 1998: „Drug Use In Teenagers And Strategies To Control It In Post Totalitarian Regimes. Case Studies On Romania And The Republic Of Moldavia”, (“Research Suppport Scheme” Praga, 1727/1520/1998).

DIRECTOR PROIECTE NAŢIONALE

 • 2008–2010: Persistenţa motivaţională – de la determinări afective şi cognitive la condiţionări contextuale (proiect CNCSIS, PN-II-ID-PCE, contract nr 808/2009, cod proiect 2206).
 • 2006–2008: „Crearea si testarea unui model predictiv al relaţiilor dintre determinanţii motivaţiei, motivaţia pentru muncă şi performanţa profesională” (tip A, CNCSIS, cod 1198).
 • 2003–2005: „Memoria evenimentelor sociale – sursa a atitudinilor sociale sau politice”, (tip A, CNCSIS, cod 1343).
 • 1999: „Practică şi intervenţie specializată pentru comunitate” (Fundaţia pentru o Societate Deschisă, PA 9961 – 3099).
 • 1997: „Minoritatea romilor – de la îngrijorare la intervenţie”, (Fundaţia pentru o Societate Deschisă).

MEMBRU ÎN ECHIPE INTERNAŢIONALE

 • 2014-2015: “Academic Persistence across the Continuum”, International Baccalureate Organization (Geneva, Elveţia) coordonator: Andrei Holman (1.09.2014-31.09.2015)
 • 2007-2009: „E-learning systemic education to improve the interaction between work, health and organization” Leonardo Da Vinci – LLP-LdV-TOI-2007-[ES]-[149.001], promotor PROVINCIAL COUNCIL OF ALICANTE (contact person Maria Lopez París).
 • 2001–2011: „The Flashbulb Memories for the Terrorist Attack on September 11, 2001”; coordonator: Olivier Luminet (University of Louvain at Louvain-la-Neuve, Belgia)

MEMBRU

 • PROYECTO HOLON

Contact

 • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
 • sala D209 (laborator psihologia câmpului social, parter, aripa stângă)
 • 0232-20 1292 (laborator psihologia câmpului social)
 • tconst@uaic.ro

Alte informaţii

.