Daniela Victoria Zaharia

Lector universitar doctor

 • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Departamentul de Psihologie

Cursuri/seminarii predate

 • Psihologie organizaţională (Psihologie an III)
 • Formarea şi dezvoltarea personalului (EFCPP, an I)
 • Relaţii publice şi promovarea firmei (EFCPP, an II)

Domenii de interes

 • Interacţiunea muncă-familie (Work-family interaction)
 • Munca emoţională (Emotion work)
 • Fenomenul WOM (Word of mouth)
 • Motivaţia voluntarilor (Volunteer motivation)
 • Comportament de cumparare si economisire (Buying and saving behaviour)
 • Riscuri în context profesional (Professional risks)

Contact

 • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
 • sala D209 (laborator psihologia câmpului social, parter, aripa stângă)
 • 0232-20 1292 (laborator psihologia câmpului social)
 • daniela.zaharia@uaic.ro

Alte informaţii