Oara Prundeanu

Asistent universitar doctor

 • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Departamentul de Psihologie

Cursuri/seminarii predate

Licență:

 • Analiza computerizată a datelor (Psihologie, An I, Zi)
 • Psihologia educației (PPS și Pedagogie, An I, Zi)
 • Psihologia mediului (Psihologie, An I, Zi și ID)
 • Psihologie socială (Psihologie, An II, ID)
 • Practică pentru elaborarea lucrării de licență (Psihologie, An III, Zi)

Master:

 • Practică pentru elaborarea lucrării de disertație (Master EFCPP, An II)

Proiecte

 • Asistent de cercetare în cadrul Proiectului European Horizon 2020 – AdvanCing behavioural Change Through an Inclusive Green deal (ACCTING), H2020-LC-GD-2020-4 (iulie – decembrie 2022).
 • Asistent de cercetare în cadrul Proiectului suport H2020 – ENery TRANsitions from Coal and carbon: Effects on Societies (ENTRANCES), Număr de contract: PN – III – P3 – 3.6 – H2020 – 2020 – 0115, nr. 31/2021.

Contact

 • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
 • sala D314 (catedra de psihologie, etaj I, aripa dreaptă)
 • 0232201301 (catedra de psihologie)
 • oara.prundeanu@uaic.ro

Alte informaţii