Oara Prundeanu

Asistent universitar doctor

 • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Departamentul de Psihologie

Cursuri/seminarii predate

Licență:

 • Analiza computerizată a datelor (Psihologie, An I, Zi)
 • Psihologia educației (PPS și Pedagogie, An I, Zi)
 • Psihologia mediului (Psihologie, An I, Zi și ID)
 • Psihologie socială (Psihologie, An II, ID)
 • Practică pentru elaborarea lucrării de licență (Psihologie, An III, Zi)

Master:

 • Practică pentru elaborarea lucrării de disertație (Master EFCPP, An II)

Proiecte

 • Asistent de cercetare în cadrul Proiectului European Horizon 2020 – AdvanCing behavioural Change Through an Inclusive Green deal (ACCTING), H2020-LC-GD-2020-4 (iulie – decembrie 2022).
 • Asistent de cercetare în cadrul Proiectului suport H2020 – ENery TRANsitions from Coal and carbon: Effects on Societies (ENTRANCES), Număr de contract: PN – III – P3 – 3.6 – H2020 – 2020 – 0115, nr. 31/2021.

Contact

 • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
 • sala D314 (catedra de psihologie, etaj I, aripa dreaptă)
 • 0232201301 (catedra de psihologie)
 • oara.prundeanu@uaic.ro

Alte informaţii

Cărţi/capitole publicate

2022

Manual de psihologie clinică

Volumul II. Intervenţie, cercetare, interdisciplinaritate şi etică

Al doilea volum al Manualului de psihologie clinică reunește o multitudine de teme clasice (de pildă, etapele intervenției clinice) și moderne (cum ar fi psihologia clinică socială), oferind publicului o imagine de ansamblu a disciplinei. Sunt trasate coordonatele generale pe care practicianul trebuie să le urmeze în aria activităților sale, de la modalitatea în care se realizează o intervenție și metodele folosite în cadrul cercetării la principiile etice cărora le este subordonată profesia. Sunt aduse în discuție, de asemenea, relația psihologiei clinice cu alte domenii (consiliere genetică, spiritualitate, mindfulness) și conceptul de psihologie a stilului de viață, fiind explicați factorii care ne influențează, printre altele, alegerile și comportamentul alimentar.

„O lucrare cu anvergură academică și profesională de top, acoperind comprehensiv, prin tematici diverse, reunite în două volume, domeniul psihologiei clinice. Pot să spun că volumele sunt și vor rămâne de referință în domeniu în țară pentru mult timp, astfel că nu trebuie să lipsească din bibliografia studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor și practicienilor în domeniu.” (Daniel David)


Autori capitole

• Ştefan BONCU • Simona BUTNARU • Octav Sorin CANDEL • Ciprian CEOBANU • Irina CRUMPEI-TANASĂ • Mihai CURELARU • Versavia CURELARU • Ion DAFINOIU • Cătălin DÎRŢU • Georgeta DIAC • Loredana DIACONU-GHERASIM • Cătălin DÎRŢU • Ovidiu GAVRILOVICI • Roxana GHIAŢĂU • Alois GHERGUŢ • Adina KARNER-HUŢULEAC • Cornelia MĂIREAN • Andrei-LUCIAN MARIAN • Daniela MUNTELE HENDREŞ • Bogdan Constantin NECULAU • Oara PRUNDEANU • Liliana STAN • Maria Nicoleta TURLIUC • Ana-Maria ŢEPORDEI • Daniela Victoria ZAHARIA • Alexandra Simona ZANCU