Ana Maria Ţepordei

Lector universitar doctor

 • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Departamentul de Psihologie

Cursuri predate

 • Psihologia educaţiei
 • Orientare vocaţională
 • Genetica comportamentului uman

Domenii de interes

 • Cogniţie socială (stereotipuri şi atitudini)
 • Psihologia educaţiei (motivaţie şi performanţă, psihologie educaţională socială)
 • Reprezentări sociale
 • Comunicare şi stereotipuri/ atitudini
 • Genetică comportamentală

Proiecte

MEMBRU ÎN PROIECTE DE CERCETARE

Contact

 • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
 • sala D314 (catedra de psihologie, etaj I, aripa dreaptă)
 • 0232-20 1301 (catedra de psihologie)
 • ana.tepordei@uaic.ro

Alte informaţii

Cărţi publicate

2014

Dimensiunea lingvistică a stereotipurilor sociale

 

Având o abordare similară cu cea din sfera cogniţiei sociale, lucrarea de faţă are ca obiect analiza modului în care sunt transmise şi menţinute stereotipurile şi atitudinile sociale prin actele de comunicare socială. Demersul de cercetare este realizat în special pe baza instrumentului de analiză lingvistică propus de modelul categoriilor lingvistice (MCL, Semin şi Fiedler, 1988). Demersul poate fi privit din dublă perspectivă: conceptuală şi metodologică. Conceptual, am readus în centrul atenţiei importanţa proprietăţilor inferenţiale ale categoriilor lexicale. Metodologic, considerăm că utilizarea şi analiza MCL din perspectiva propusă de noi poate face din acesta un instrument de lucru mai productiv în vederea viitoarelor demersuri de analiză a discursului sau a producţiilor verbale în diferite contexte de comunicare reală.