Ana Maria Ţepordei

Lector universitar doctor

 • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Departamentul de Psihologie

Cursuri predate

 • Psihologia educaţiei
 • Orientare vocaţională
 • Genetica comportamentului uman

Domenii de interes

 • Cogniţie socială (stereotipuri şi atitudini)
 • Psihologia educaţiei (motivaţie şi performanţă, psihologie educaţională socială)
 • Reprezentări sociale
 • Comunicare şi stereotipuri/ atitudini
 • Genetică comportamentală

Proiecte

MEMBRU ÎN PROIECTE DE CERCETARE

Contact

 • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
 • sala D314 (catedra de psihologie, etaj I, aripa dreaptă)
 • 0232-20 1301 (catedra de psihologie)
 • ana.tepordei@uaic.ro

Alte informaţii