Sari la conținut

Proiect de cercetare exploratorie IDEI 2026

Titlu: Atribuire şi reatribuire în determinarea performanţelor şi dispoziţiei afective la şcolari: perspectivă ecologică
Tipul proiectului: Proiect de cercetare exploratorie IDEI 2026

Rezumat: Fenomenul de neajutorare, depresia şi scăderea performanţei, au suscitat preocupări teoretice şi empirice în domeniul psihologiei şi pedagogiei. Dispozitivul teoretic interdisciplinar al cercetării se fundamentează pe teoria neajutorării învăţate (Abramson si col., 1978, 1989) şi teoria sistemelor ecologice (Myers & Brofenbrenner, 1992). Teoria neajutorării învăţate susţine faptul că depresia şi performanţa scăzută pot fi explicate de modalitatea de atribuire a eşecului, propunând, pentru îmbunătăţirea performanţei şi ameliorarea dispoziţiei afective, strategia de reatribuire, de formare a unui stil de atribuire adaptativ. Cercetarea vizează dezvoltarea teoriei neajutorării din perspectiva teoriei sistemelor ecologice, care susţine faptul că factorii situaţionali au un rol important în explicarea performanţei copiilor. Urmărim investigarea influenţei factorilor situaţionali (climat familial şi şcolar) asupra factorilor personali în determinarea performanţei şcolare şi dispoziţiei afective a copiilor. Designul de cercetare vizează: a) identificarea celei mai bune modalităţi de măsurare a stilului explicativ al copiilor, b) identificarea predictorilor relevanţi, interni şi situaţionali, ai performanţei şcolare şi dispoziţiei afective a copiilor, c) elaborarea şi implementarea unor noi strategii de intervenţie psiho-pedagogice de scurtă durată centrate pe reatribuire şi reorientare motivaţională, d) evaluarea eficienţei strategiilor de intervenţie şi stabilităţii în timp a efectelor acestora, luând în considerare rolul climatului familial şi şcolar. Pe baza datelor existente în literatura de specialitate, ne aşteptăm că stilul de atribuire al copiilor prezice performanţa şcolară şi starea afectivă în interacţiune cu climatul familial şi şcolar al copiilor. De asemenea, presupunem că strategiile de învăţare a atribuirilor adaptative vor fi mai eficiente in condiţiile orientării motivaţionale a copiilor spre scopuri legate de învăţare şi existenţei suportului familial şi şcolar.

Membrii echipei de cercetare:

Documente:

Sari la conținut