Angelica Hobjilă

Conferenţiar universitar doctor

 • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

Cursuri/seminarii predate

PIPP (IF/ ID):

 • Didactica domeniului Limbă şi comunicare (învăţământ preşcolar);
 • Didactica limbii şi literaturii române pentru învăţământul primar;
 • Limba română;
 • Literatura română;
 • Literatura pentru copii;

DAIP:

 • Tehnici discursive şi teatrale utilizate în învăţământul primar;
 • Dezvoltări ale domeniului didactica limbii şi comunicării în învăţământul primar;

ET:

 • Limbaj şi comunicare expresivă.

Domenii de interes

 • comunicare;
 • deixis;
 • didactica limbii şi a comunicării;
 • tehnici discursive şi teatrale;
 • limba română;
 • literatura pentru copii.

Contact

 • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
 • sala D216 (catedra de pedagogie, parter, aripa dreaptă)
 • 0232-20 1299 (catedra de pedagogie)
 • angelica.hobjila@uaic.ro

Alte informaţii