Componenţă Departament

Componenţă

Profesor universitar doctor
Ciprian CEOBANU
Director Departament
Camera D-207
0232-20 1298
ciprian@uaic.ro

Cadre didactice titulare

Lect. univ. dr. Roxana APOSTOLACHE

Lect. univ. dr. Laura CARASEVICI

Prof. univ. dr. Constantin CUCOŞ

Conf. univ. dr. Versavia CURELARU

Lect. univ. dr. Georgeta DIAC

Conf. univ. dr. Florin FRUMOS

Conf. univ. dr. Roxana GHIAŢĂU

Lect. univ. dr. Ana-Nicoleta GRIGORE

Conf. univ. dr. Adrian LABĂR

Lect. univ. dr. Andrei MARIAN

Lector . univ. dr. Bogdan NECULAU

Lect. univ. dr. Camelia ONU


Secretariat Departament

Daniela IONESCU
Alina Maria ADĂSCĂLIŢEI

Posturi vacante

Anunţ privind posturile vacante pentru anul universitar 2022-2023

22_23_lista_posturi_didactice_dppd_v2

Contact

Contact

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Str. Toma Cozma nr. 3, 700554 – IAŞI

E-mail:

  • depdppd@uaic.ro (doar pentru activităţi de cercetare);
  • secretariatdppd@uaic.ro (pentru activităţi didactice/secretariat)