Componenţă Departament

Contact

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Str. Toma Cozma nr. 3, 700554 – IAŞI

E-mail:

  • depdppd@uaic.ro (doar pentru activităţi de cercetare);
  • secretariatdppd@uaic.ro (pentru activităţi didactice/secretariat)

Profesor universitar doctor
Ciprian CEOBANU
Director Departament
Camera D-207
0232-20 1298
ciprian@uaic.ro

Cadre didactice titulare

Lect. univ. dr. Roxana APOSTOLACHE

Asist. univ. dr. Laura CARASEVICI

Prof. univ. dr. Constantin CUCOŞ

Lect. univ. dr. Versavia CURELARU

Lect. univ. dr. Georgeta DIAC

Conf. univ. dr. Florin FRUMOS

Conf. univ. dr. Roxana GHIAŢĂU

Lect. univ. dr. Ana-Nicoleta GRIGORE

Conf. univ. dr. Adrian LABĂR

Lect. univ. dr. Andrei MARIAN

Lector . univ. dr. Bogdan NECULAU

Lect. univ. dr. Camelia ONU


Secretariat Departament

Daniela IONESCU
Alina Maria ADĂSCĂLIŢEI