Modul nivel II Master, anul II

Programarea reexaminărilor pentru studenții din anul II, înscrişi la Nivelul II, în anul universitar 2023-2024

Programarea reexaminărilor pentru studenții din anul II, înscrişi la Nivelul II, în anul universitar 2023-2024
Facultatea Cadrul didactic Data
Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

Lect. dr. Bobu Roxana

Predare proiect pe data de 9 iunie 2024, ora 11.30, amf. A.14 (corp A)

Consiliere și orientare

Conf. dr. Curelaru Versavia

Examenul se va desfășura in data de 14.iunie.2024, ora 16 amf. A.14 (corp A)

Comunicare educaţională

Lect. dr. Neculau Bogdan – Constantin

Examenul se va desfășura in data de 7 iunie 2024 ora 18, amf. D IV (corp D)

Managementul organizației școlare

Lect. dr. Neculau Bogdan – Constantin

Examenul se va desfășura in data de 15 iunie 2024 ora 10, amf. P3 (corp A)

Educație interculturală

Lect. dr.  Marian Andrei Lucian

Examenul se va desfășura in data de 18.06.2024 ora 9, sala D303

Psihopedagogia adolescenţilor și adulţilor

Conf. dr.  Diac Georgeta

Examen in data 2 iunie 2024, ora 13, amf. A14 (corp A)   

Pot participa la examen doar studenții care au nota la seminar.

Intrarea în sala de examen se va face pe baza unui act de identitate.

Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal)

Conf. dr. Florin Frumos

Predare portofolii pe datele de:

27 mai 2024 intre orele 16-19, sala D 217 (corp D)

28 mai 2024 intre orele 10-13, sala D 217 (corp D)

Portofoliile imprimate vor fi predate personal.

Colocviul de evaluare finală a Modulului psihopedagogic – Nivelul II master

Facultatea

Cadrul didactic

Data de desfășurare a
colocviului de  evaluarea finală

Chimie, Fizică, Matematică

lect. dr. Anita Laura Iulia

17 iunie 2024, ora 12, laboratorul FAM
predare portofolii

Economie şi administrarea afacerilor, Filozofie şi Știinţe Social – Politice

Lect. dr. Apostolache Roxana

19 iunie 2024, ora 9, sala D303
predare portofolii

Biologie, Geografie şi geologie

conf. dr. Costică Naela

06 iunie 2024, ora 14, sala B339.

Educaţie fizică şi sport, Drept, Istorie,

Conf. dr. Frumos Florin Vasile

17 iunie 2024, orele 16-18, sala D 217
predare portofolii

Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

conf. dr. Ghiaţău Roxana – Maria

18 iunie 2024, ora 12, sala D 217
predare portofolii

Informatica, Teologie Ortodoxa

lect. dr. Grigore Ana-Nicoleta

20 iunie 2024, ora 9, sala D303
predare portofolii

Litere – Departamentul de limbi străine

asist. dr. Mandici Madalina

19 iunie 2024, ora 10
predare portofolii

Litere – Departamentul de romanistica

drd. Negura Elena Luiza

20 iunie 2024, ora 10
predare portofolii

Anunț pentru studenții din Anul II, Nivelul II, (Master), pentru disciplina Practică Pedagogică - seria 2023-2024

Anunț pentru studenții din Anul II, Nivelul II, (Master), pentru disciplina Practică Pedagogică – seria 2023-2024

Pentru studenții din anul II master se organizează Atelierele de practică pedagogică. Repartizarea studenților este:
Facultatea Cadrul didactic Data
Biologie, Geografie şi geologie conf. dr. Costică Naela
costica_naela67@yahoo.com
Întâlnirea organizatorică joi, 14 martie, de la ora 18, sala B 460.
joi, interval, 18 – 20, sala B 460
Educaţie fizică şi sport, Drept, Istorie Conf. dr. Frumos Florin Vasile
frumos@uaic.ro
Întâlnirea organizatorică duminică, 17 martie, ora 9
https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=ma561062ce567429cf1dd2896e83c8bc6
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei conf. dr. Ghiaţău Roxana – Maria
roxanag@uaic.ro
Întâlnirea organizatorică miercuri, 13 martie, ora 18,
https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m63e57f78c1f7212c40b0724dc7c8851a
Chimie, Fizică, Matematică lect. dr. Anita Laura Iulia
lianita@uaic.ro

Întâlnirea organizatorică marți, 12 martie 2024, ora 20, sala L1 Fizică

Economie şi administrarea afacerilor, Filozofie şi Știinţe Social – Politice lect. dr. Apostolache Roxana
roxana.criu@uaic.ro

Întâlnirea organizatorică vineri, 15 martie, ora 18.30

https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=ma225e03af4fe552a5c32a1827c8837ed

Teologie Ortodoxă, Informatică Lect. dr. Grigore Ana – Nicoleta
ana.grigore@uaic.ro
Întâlnirea organizatorică vineri, 15 martie, ora 12 în sala Webex la adresa:

https://uaic.webex.com/meet/ana.grigore

Litere – Departamentul de romanistică drd. Negura Elena Luiza
luizanegura@yahoo.com
Intalnirea organizatorica marți, 12.03.2024, ora 12
linkul de Google Meet
https://meet.google.com/drf-nzpj-rse
Litere – Departamentul de limbi străine asist. dr. Mandici Madalina
madalina.mandici@uaic.ro

Întâlnirea organizatorică vineri, 15 martie, de la 12:00

Studenții sunt invitaţi să se alăture următoarei echipe pe Microsoft Teams:
Practica pedagogica, sem. 2, nivel II, 2024

Cod pentru aderare: 1m2cmxh