Modul nivel II Master, anul II

Colocviul de evaluare finală – restanță – a Modulului psihopedagogic – Nivelul II master

Facultatea Cadrul didactic Data de desfășurare a colocviului de  evaluarea finală
Biologie, Geografie şi geologie conf. dr. Costică Naela
Chimie, Fizică, Informatica, Matematică lect. dr. Anita Laura Iulia
Economie şi administrarea afacerilor, Filozofie şi Știinţe Social – Politice, Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei conf. dr. Ghiaţău Roxana – Maria
13 iunie 2022
Litere – Departamentul de romanistica conf. dr. Ilie Emanuela
13 iunie 2022
Litere – Departamentul de limbi străine drd. Mandici Madalina
14 iunie 2022
Educaţie fizică şi sport, Drept, Istorie, Teologie Ortodoxa Conf. dr. Frumos Florin Vasile
13 iunie 2022

 

Programarea restanțelor – Nivelul II Master – anul II

Varianta de descărcare

programare_reexaminari_niv_ii_master_anul_ii

Alte anunţuri