Nivelul 2 postuniversitar

Anunţ privind organizarea de cursuri de profesionalizare didactică generală de Nivel II, an universitar 2020-2021

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic organizează, în anul universitar 2020 – 2021, în regim postuniversitar cursuri de profesionalizare didactică generală de Nivel II (aprofundare), organizate în conformitate cu O.M. 3850/2.05.2017 modificat prin OMEN 4129-16.07.2018.

Aceste cursuri sunt organizate pentru:

 •  absolvenţii cu diplomă de licenţă (mai veche de anul 2008) de 4, 5 sau 6 ani şi care au adeverinţe de absolvire a Nivelului I.
 • absolvenţii cu studii de licenţă Bologna – după 2008 – (3 ani), care fac dovada absolvirii programului de formare psihopedagogică de Nivelul I cât şi a studiilor universitare de master.

Taxa de școlarizare corespunzătoare Nivelului II este de 1225 lei, iar cursurile se vor desfăşura online.

Calendar activităţi

Activitatea Perioada
Înscrieri 29 martie -2 aprilie
Semnarea contractului de studii şi achitarea taxei de şcolarizare 5 -7 aprilie
Activități didactice  8 aprilie – 13 iunie
Perioada de evaluare și Examen de absolvire 14 iunie – 21 iunie
Conţinut dosar

Conţinutul dosarului

Nr. Tip dosar Depunere documente
1.

persoanele care au finalizat în acest an, în cadrul D.P.P.D. (al UAIC Iaşi), cursurile postuniversitare corespunzătoare Nivelului I şi sunt absolvenţi cu studii de lunga durată vor încărca pe platformă, în perioada 29 martie -2 aprilie 2021, următoarele:

Online .

Situaţia înscrierii poate fi verificată, ulterior, aici .

2.

persoanele care au finalizat în acest an, în cadrul D.P.P.D. (al UAIC Iaşi), cursurile postuniversitare corespunzătoare Nivelului I şi sunt absolvenți ai Ciclului I de studii universitate de licență (absolvenți Bologna) trebuie să completeze dosarul deja existent cu:

Actele vor fi aduse în perioada 29 martie -2 aprilie 2021, în intervalul 12–15 la sala D 208 (corp D).

Sala D 208 (Corp D)
3.

persoanele care NU au finalizat în acest an, în cadrul D.P.P.D., cursurile postuniversitare corespunzătoare Nivelului I vor aduce în perioada 29 martie-2 aprilie 2021, în intervalul 12 – 15 la sala D 208 (corp D) un dosar de înscriere ce va cuprinde următoare acte:

 1. pentru persoanele cu studii de master efectuate în România va cuprinde:
  • cererea de înscriere;
  • chestionarul-interviu privind motivația pregătirii pentru profesia didactică;
  • declaraţia de acord de prelucrare a datelor şi de înregistrare audio/video a examenelor;
  • cartea de identitate în original și copie;
  • certificatul de naştere în original și copie;
  • certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui)  – în original și copie;
  • certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
  •  diploma de licenţă însoţită de suplimentul la diplomă – în original și copie;
  • certificatul însoțit de foaia matricolă care atestă absolvirea cursurilor corespunzătoare Nivelului I sau adeverinţa de absolvire (numai pentru absolvenții promoției 2020) în original și copie
  • diploma de master, însoțită de suplimentul la diplomă în original și copie, absolvenții ciclului II studii de master promoția 2020 vor aduce adeverinţa de absolvire în original și copie;
  • adeverință cu disciplinele corespunzătoare Nivelul II (în cazul în care o parte dintre acestea au fost parcurse în timpul anilor de master) – în original;
  • dosar plic.
 2. persoanele cu studii de master efectuate în străinătate va cuprinde:
  • cererea de înscriere (ce cuprinde, chestionarul-interviu privind motivația pregătirii pentru profesia didactică și declaraţia de acord de prelucrare a datelor şi de înregistrare audio/video a examenelor) care vor fi descărcate de pe site-ul D.P.P.D.;
  • cartea de identitate în original și copie;
  • certificatul de naştere în original și copie;
  • certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui)  – în original și copie;
  • atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de licenţă obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană – în original și copie;
  • atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de master obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană – în original și copie;
  • scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe;
  • certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;
  • certificatul însoțit de foaia matricolă care atestă absolvirea cursurilor corespunzătoare Nivelului I în original și copie
  • certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
  • dosar plic.
Sala D 208 (Corp D)

Depunerea actelor se va face cu respectarea normelor igienico – sanitare şi a normelor de distanţare socială. Candidaţii sunt rugaţi să respecte cu stricteţe perioada de înscriere şi intervalul orar. Nu se pot face înscrieri in alte intervale.

După depunere dosar

Candidaţii care au depus dosarul vor încărca pe platformă (accesând acest link ), în formă scanată, în perioada 5 -7 aprilie 2021, următoarele documente (formularele vor fi descărcate de pe site-ul D.P.P.D.):

 • contractul de studii completat şi semnat olograf,
 • fişa de înscriere completată şi semnată olograf,
 • chitanţa corespunzătoare taxei de şcolarizare de 1225 lei (persoanele care doresc factura trebuie să încheie contractul in ziua efectuării plăţii; nu se pot face contracte la o data ulterioara).

Important

În scopul eficientizării procesului de verificare a încasării taxei de înscriere, pentru validarea cât mai rapidă a dosarului, vă rugăm să achitaţi această taxă la orice ghișeu, al băncii BRD – Groupe Société Générale, în contul RO 68 BRDE 240 SV 89534452400, zona: Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic cod 2210, forma de învăţământ: postuniversitar cod 06, taxa de şcolarizare cod 31 Pentru aceste operațiuni nu se percep comisioane.

Vă rugăm să evitați efectuarea plăţii taxei de înscriere prin transfer on-line, deoarece extrasele de la bănci ne sunt transmise după încheierea perioadei de înscriere, aceasta ducând la imposibilitatea validării dosarului.

Candidaţii care nu transmit aceste documente în termenul precizat pierd locul obţinut.

Alte anunţuri