Nivelul 2 postuniversitar

Înscrieri la studiile de Nivelul II postuniversitare

Confirmarea înscrierii la studiile de Nivelul II postuniversitare
Activitate Perioadă

Persoanele care doresc factura trebuie să încheie contractul in ziua efectuării plăţii. Nu se pot face facturi la o data ulterioara.

Taxa se achită numai începând cu data de 18 martie 2024

Persoanele care au promovat o parte din discipline în timpul anilor de studii vor avea stabilită valoarea taxei de şcolarizare în funcţie de disciplinele parcurse anterior.

Achitarea taxei se poate face la oricare unitate BRD precizând că plata se face pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi cod RO68BRDE240SV89534452400, zona: Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic cod 2210, forma de învăţământ: postuniversitar cod 06, taxa de şcolarizare cod 31

18 -20 martie 2024, între orele 13 – 15,

Vor fi aduse in format fizic la sala D 207 (secretariat DPPD, corp D). următoarele:

  • contractul şi fişa de înscriere completate olograf, în dublu exemplar,

  • dovada achitării taxei

Candidaţii sunt rugaţi să respecte cu stricteţe perioada de înscriere şi intervalul orar. Nu se pot face înscrieri in alte intervale.

Candidaţii care nu transmit aceste documente în termenul precizat pierd locul obţinut.

Vă rugăm să evitați efectuarea plăţii taxei de școlarizare prin transfer on-line, deoarece extrasele de la bănci ne sunt transmise după încheierea perioadei de înscriere, aceasta ducând la imposibilitatea validării dosarului.

Orar Nivelul II postuniversitar, seria 2023-2024

Varianta de descărcare

23_24_orar_niv_2_postuniv_sem_II