Nivelul 2 postuniversitar

Pentru verificarea situaţiei personale, accesaţi următorul link, introducând propriul CNP.

Anunţ ridicare adeverinţe de finalizare cursuri Nivelul II postuniversitar, seria 2020-2021

Absolvenții cursurilor de Nivelul II postuniversitar, seria 2020-2021, își pot ridica adeverințele de finalizare a acestor cursuri începând cu data de 9 iulie 2021.
Adeverințele se ridica personal pe baza actului de identitate sau pot fi ridicate de o altă persoană care are procură notarială.

Alte anunţuri