Nivelul 2 postuniversitar

Pentru verificarea situaţiei personale, accesaţi următorul link, introducând propriul CNP.

Anunț cu privire la eliberarea adeverințelor – Nivelul II – Postuniversitar

Absolvenții cursurilor de Nivelul II postuniversitar, seria 2021-2022, își pot ridica adeverințele de finalizare a acestor cursuri începând cu data de 23 iunie 2022.

Adeverințele se ridică personal pe baza actului de identitate sau pot fi ridicate de o altă persoană care are procură notarială.

Alte anunţuri