Nivelul 2 postuniversitar

Pentru verificarea situaţiei personale, accesaţi următorul link, introducând propriul CNP.

Absolvenții cursurilor de Nivelul II postuniversitar, seria 2022-2023, își pot ridica adeverințele de finalizare a acestor cursuri începând cu data de 28 iunie 2023.
Adeverințele se ridica personal pe baza actului de identitate sau pot fi ridicate de o altă persoană care are procură notarială.