Solicitare înscriere nivelul 2, Modul Postuniversitar

Nume de familie (din certificatul de naştere)
Prenume
Nume de familie după căsătorie (dacă este cazul)
Email
Confirmare Email
CNP
Număr de telefon de contact
Universitatea absolvită
Facultatea absolvită
Master absolvit

Notă: vă rugăm să reţineţi că adresa de e-mail şi CNP-ul vor putea fi ulterior necesare pentru anumite interacţiuni online.

Am fost informat de Regulamentul U.E. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, în scopul prelucrării în interes instituţional de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ca operator de date cu caracter personal, în scop educaţie-cultură (relaţie cu I.S.J. şi M.E.N.).

Aveţi deja cont? Click pentru acces.