Acces candidat


Acest formular de acces este pentru candidaţii Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, care:

[1] participă la examenul de acordare a Gradului Didactic II. Cursurile se adresează doar candidaţilor care susţin examenul de gradul II la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

     sau

[2] vor să se înscrie la cursurile Nivel 1 Postuniversitar (parola de acces este reprezentată de CNP)

     sau

[3] vor să se înscrie la cursurile Nivel 2 Postuniversitar (parola de acces este reprezentată de CNP)