CNP

Prelucrarea informațiilor personale se realizeză în acord cu Regulamentul 679/2016, aplicabil la nivelul Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

Situaţie inserare e-mail

Introduceţi CNP-ul, apoi apăsaţi tasta Enter.