Prelucrarea informațiilor personale se realizeză în acord cu Regulamentul 679/2016, aplicabil la nivelul Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

Situaţie dosar înscriere

Introduceţi CNP-ul, apoi apăsaţi tasta Enter

 

După inserarea CNP-ului veţi putea vizualiza datele introduse şi documentele pe care le-aţi încărcat.