Nivelul 1 postuniversitar

ANUNȚ TAXĂ

Cursanţii înscrişi la cursurile de Nivelul I postuniversitar trebuie să achite integral taxa de şcolarizare până pe data de 18.01.2024.

Dovada achitării taxei trebuie trimisa în format scanat la adresa: secretariatdppd@uaic.ro

Achitarea taxei de școlarizare se poate face la oricare unitate BRD precizând următoarele:

 • plata se face pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi cod RO68BRDE240SV89534452400,
 • zona: Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic cod 2210,
 • forma de învăţământ: postuniversitar cod 06,
 • taxa de şcolarizare cod 31.

Persoanele care doresc factură trebuie să trimită chitanța în ziua efectuării plăţii si să solicite eliberarea facturii.

Cursuri Postuniversitare de Nivelul I

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic organizează, în anul universitar 2023 – 2024, în regim postuniversitar cursuri de profesionalizare didactică generală, organizate în conformitate cu O.M. 3850/2.05.2017 modificat prin OMEN 4129-16.07.2018, pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă, care nu au urmat aceste cursuri în timpul facultăţii.

Taxa totală corespunzătoare cursului este de 1750 lei.

Repartizarea taxei pe fiecare disciplină a modulului, este următoarea:

 1. Pedagogie I : 250 lei
 2. Pedagogie II : 250 lei
 3. Psihologia educaţiei: 250 lei
 4. Instruire asistată de calculator: 100 lei
 5. Managementul clasei de elevi: 150 lei
 6. Didactica specializării: 250 lei
 7. Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu: 250 lei
 8. Evaluare finală nivelul 1: 250 lei