Nivelul 1 postuniversitar

Pentru verificarea situaţiei personale, accesaţi următorul link, introducând propriul CNP.

Examenul de evaluare finală a modului pedagogic este reprogramat pe data de 16 martie ora 16.30, sala D217 (corp D – Facultatea de Psihologie si Științe ale Educației).
Se vor prezenta doar cursanţii care nu au putut fi prezenţi la evaluarea anterioară.
Cursanții vor prezenta la evaluarea finală portofoliul întocmit pentru practica pedagogică.