Formare continuă

Program universitar de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar

E-UNIVERSITARIA

Documente utile pentru seria de formare 2015
Documente utile pentru seria de formare 2015

09.12.2013 | Comunicat – Formare continuă pentru învăţători şi educatori