Modul nivel II Master, anul I

ANUNȚ

Studenții din anul I master, cărora le-a fost validat dosarul de înscriere la cursurile de Nivel II, în anul universitar 2023-2024, trebuie să completeze, in dublu exemplar, contractul de studii si sa-l aducă la secretariatul DPPD pana la data de 8 decembrie 2023.

. Contractul de studii

Orar


Important
Studentii din anul I master care nu au dosarele de înscriere complete pe portalul DPPD nu vor fi înscrişi şi nu vor putea participa la cursuri.