Cornelia Măirean

Conferenţiar universitar doctor

 • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Departamentul de Psihologie

Cursuri predate

 • Analiza computerizată a datelor, curs și seminar, Psih, I
 • Psihodiagnosticul aptitudinilor, curs, Psih II
 • Metodologia cercetării psihopedagogice, curs și seminar, PPS II
 • Psihologie experimentală, seminar, Psih II
 • Psihologia traumei, seminar, master

Domenii de interes

 • Traumă, stres și evenimente critice de viață
 • Psihologia transporturilor
 • Reziliență, dezvoltare personală, adaptare cognitivă și emoțională

Proiecte

DIRECTOR

BURSIER POSTDOCTORAL

 • 01.06.2014- 31.09.2015: “Modalităţi de promovare a rezilienţei prin controlul emoţiilor şi gândurilor intruzive în contextul expunerii vicariante la stress”, Academia Română, Filiala Iași.

MEMBRU

 • 2010: “ Atribuire şi reatribuire în determinarea performanţelor şi dispoziţiei afective la copii: perspectivă ecologică”, finanţat CNCSIS.

Contact

 • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
 • sala D210
 • cornelia.mairean@uaic.ro

Alte informaţii