Mihail-Radu Robotă

Lector universitar doctor

  • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
  • Departamentul de Psihologie

Contact

  • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
  • sala D210
  • radu.robota@uaic.ro
    licenta.robota@gmail.com (pentru coordonări lucrări de licență / disertație)

Alte informaţii