Gianina Ana Massari

Conferenţiar universitar doctor

  • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
  • Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

Proiecte

Director

Contact

  • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
  • sala D316a (cabinet, etaj I, aripa dreaptă)
  • gianina.massari@uaic.ro

Alte informaţii