Cărţi publicate de Gianina Ana Massari

Pagină personală

2019

Ghid de orientări pedagogice în educaţia pentru sănătate. Zoonozele

 

Pentru a îmbunătăți sănătatea și starea de bine prin prevenirea riscurilor și atenuarea efectelor crizelor, care își au originea la interfața dintre oameni, animale și diferitele medii ale acestora, la nivel global a luat naștere conceptul One Health, o strategie mondială care a devenit o abordare și apoi o mișcare de extindere a colaborărilor interdisciplinare și a comunicărilor în toate aspectele legate de îngrijirea sănătății oamenilor, animalelor și mediului, dar și de schimbare a perspectivelor în gestionarea riscurilor.

Lucrarea se constituie într-un demers de investigare teoretică și practică a strategiilor de instruire din perspectiva educației pentru sănătate.
Scopul acestei lucrări vizează furnizarea unor instrumente teoretico-practice utile specialiştilor în educație timpurie și învățământ primar prin dezvoltarea componentei practic-aplicative, ca suport pentru desfăşurarea de activităţi educaționale și de cercetare în vederea adaptării permanente a demersului instructiv la specificul și exigenţele societăţii contemporane.
Datorită schimbărilor multiple la nivel curricular, autorii dezvoltă paradigme ale formării viitoarelor cadre didactice și introduc necesitatea activităţii de proiectare, implementare și evaluare a activităţilor de instruire privind învățarea despre boli transmisibile de la animale la om, în cadrul educației pentru sănătate, contribuind astfel în mod direct la îmbunătăţirea strategiilor didactice interactive.

2018

A Handbook on Experiential Education. Pedagogical guidelines for teachers and parents

 

Lucrarea, editată în limba engleză, se constituie într-un demers de investigare teoretică și practică a strategiilor de instruire din perspectiva educației experiențiale. Scopul acestei lucrări vizează furnizarea unor instrumente teoretico-practice utile specialiştilor în educație timpurie și învățământ primar prin dezvoltarea componentei practic-aplicative, ca suport pentru desfăşurarea de activităţi educaționale și de cercetare în vederea adaptării permanente a demersului instructiv la specificul și exigenţele societăţii contemporane. Având în vedere schimbările multiple la nivel curricular, autorii dezvoltă paradigme ale formării viitoarelor cadre didactice și introduc necesitatea activităţii de proiectare, implementare și evaluare a activităţilor de instruire prin învățare experiențială, contribuind astfel în mod direct la îmbunătăţirea strategiilor didactice interactive.

2013

Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior. Ghiduri de bune practici

 

Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior. Ghiduri de bune practici

 

2009

Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice

Ediţia a III-a

Actualizata in conformitate cu noua tematica pentru perfectionarea cadrelor didactice, editia a treia a Psihopedagogiei pentru examenele de definitivare si grade didactice contine douazeci si sapte de capitole ce trateaza subiecte precum calitatea in educatie, educatia in societatea moderna, perspectiva epistemologica asupra pedagogiei si curriculumului scolar, succesul si insuccesul scolar sau educatia pentru diversitate culturala. Fiecare capitol este conceput intr-o maniera interactiva si include teme si intrebari care evidentiaza aspectele esentiale ale problematicii abordate. Lucrarea este un suport indispensabil profesorilor atit in pregatirea pentru examenele de definitivare si grade didactice, cit si in elaborarea lectiilor, intocmirea unor materiale didactice sau a unor referate de specialitate.

2008

Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice

Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

Actualizată în conformitate cu noua tematică pentru perfecţionarea cadrelor didactice, editia a doua a Psihopedagogiei pentru examenele de definitivare si grade didactice contine douazeci si cinci de capitole ce trateaza subiecte precum calitatea in educatie, educatia in societatea moderna, perspectiva epistemologica asupra pedagogiei si curriculumului scolar, succesul si insuccesul scolar sau educatia pentru diversitatea culturala. Fiecare capitol este conceput intr-o maniera interactiva si include teme si intrebari care evidentiaza aspectele esentiale ale problematicii abordate. Lucrarea este un suport indispensabil profesorilor atit in pregatirea pentru examenele de definitivare si grade didactice, cit si in pregatirea lectiilor, intocmirea unor materiale didactice sau a unor referate de specialitate.

   
KNOWLEDGE BASED SOCIETY: TEACHING PROFESSION CHALLENGES 
Eds.: Elena Seghedin, Gianina-Ana Masari
Editura Institutul European, Iaşi.
Publicată în parteneriat cu Academia Română (filiala Iaşi).
Anul apariţiei: 2013ISBN: 978-973-611-970-5
   
SALVAŢI COPIII DE ABANDON ŞI NEINTEGRARE – Ghid de bune practici 
Coord. Laurenţiu Şoitu
capitolul Vademecum în consiliere
Autoare: Ana Maria Hojbotă, Gianina Masari, Carmen Rusu, Magda Samoilă
Anul apariţiei: 2013, pp. 157 – 184
Editura Institutul European, Iaşi.ISBN: 978-973-611-973-6, pag. 232
   
CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE PENTRU TOŢI – Ghid de bune practici 
Coord. Laurenţiu Şoitu
Capitolul: Vademecum în consilierea elevilor cu CES
Autoare: Ana Maria Hojbotă, Gianina Masari, Carmen Rusu, Magda Samoilă
Anul apariţiei: 2013, pp. 127 – 150
Editura Institutul European, Iaşi.ISBN: 978-973-611-974-3, pag. 186
   
4D ÎN EDUCAŢIE
Coord. Laurenţiu Şoitu
Capitolul: Exemple de bune practici
Autoare: Gianina Masari
Anul apariţiei: 2013, pp.357 – 362
Editura Institutul European, Iaşi.ISBN:978-973-611-972-9, pag. 383
   
TEORIA ŞI PRACTICA INSTRUIRII ŞI A EVALUĂRII
Autoare: Gianina-Ana Masari, Elena Seghedin
Editura  Performantica
Anul apariţiei: 2012
ISBN : 978-973-702-737-5
Descriere:
Lucrarea se adresează tuturor celor care urmează programe didactice de formare iniţială şi continuă propunând elemente de fundamentare teoretică pentru demersurile de (auto)instruire şi evaluare în demersurile didactice întreprinse de practicieni.
   
Titlu: Ghid de practică pedagogică în învăţământul primar (autor)
Editura: Performantica, Iaşi
Anul apariţiei: 2009
ISBN 978-973-730-678-4Descriere
Lucrarea cuprinde precizări privind cadrul legal de desfăşurare a practicii pedagogice, dorind familiarizarea viitoarelor cadre didactice cu documentele normative, etapele de organizare a practicii pedagogice,
modele de fişe de asistenţă, analiză şi evaluare, câteva jaloane structurale necesare conceperii unor planificări calendaristice,
proiectări de unităţi de învăţare şi proiecte de lecţie şi elemente generale de desfăşurare a activităţilor extracurriculare.
   
GHIDUL MANAGERULUI DE PROIECT
Autori:  Gianina Masari, Viorel Boboc
Editura: Star Tipp, Slobozia. Colecţia Didactica, Ialomiţa.
Anul apariţiei: 2007
ISBN: 978-973-8134-53-9
   

CALITATEA CONTEXTULUI SOCIAL ŞI DEZVOLTAREA APTITUDINALĂ A ADOLESCENŢILOR SUBREALIZAŢI ŞCOLAR
Autor: Gianina-Ana Masari
Editura: Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
Anul apariţiei: 2006
ISBN (10):973-30-1625-X
ISBN (13): 978-973-30-1625-0
Prefaţa de Carmen Creţu.

Descriere:
Autoarea configurează primul discurs românesc, amplu, sistematizat, coerent şi competent asupra fenomenului subrealizării şcolare, ca subdomeniu al excelenţei aptitudinale. Lucrarea se remarcă prin următoarele contribuţii la dezvoltarea literaturii consacrate temei subrealizării şcolare a elevilor supradotaţi: realizarea unei tipologii psihocomportamentale a subrealizaţilor cu potenţial aptitudinal înalt, perspectiva longitudinală istorică asupra perceperii fenomenului underachievement în cercetarea internaţională, identificarea şi prezentarea unor programe de asistenţă educaţională şi de consiliere, sugestii utile pentru iniţierea unor programe autohtone, sugestii sistematizate pe coordonatele unui ghid practic pentru profesori şi părinţi şi pot fi valorificate nu numai din perspectiva didactică, ci şi din cea a politicilor educaţionale.

   

INTRODUCERE ÎN CONSILIERE ŞCOLARĂ
Autor: Gianina Masari
Editura: Speranţa, Iaşi
Anul apariţiei: 2005
ISBN: 973-8425-05-0
Prefaţa de Elena Seghedin.

Descriere:
Dedicată specialiştilor în domeniu, respectiv profesorilor consilieri, dar nu numai, cartea se defineşte ca introducere în tematicile obligatorii ale acestui tip de activitate educaţională. Pornind de la ideea că re-formarea statutului profesional al educatorului presupune căutări în ce priveşte alinierea la standarde de competenţă şi de responsabilizare demult acceptate în majoritatea ţărilor europene şi S.U.A., autoarea încearcă să regrupeze abilităţile şi atitudinile necesare unui profesor consilier pentru a determina un portret al acestuia. Lucrarea devine utilă şi pentru demersurile de formare profesională şi de auto-perfecţionare.

   
REPERE MANAGERIALE ALE STRATEGIEI DE PROIECT   
Autori: Gianina Masari, Viorel Boboc
Editura: Speranţa, Iaşi
Anul apariţiei: 2005
ISBN: 973-8425-06-9
   
Traducere
COPIII SUPRADOTAŢI. EDUCAŢIE, DEZVOLTARE EMOŢIONALĂ ŞI ADAPTARE SOCIALĂ
Autor: Yolanda Benito Mate
Traducere: Mihaela Sirotta, Gianina Massari, Mihaela Grigore, Laura Dumbraveanu. Prefaţa de Carmen Creţu.
Editura: Polirom, Iaşi
Anul apariţiei: 2003
ISBN: 973-683-661-4Descriere:
În România, identificarea şi stimularea talentelor se fac încă după vechile metode moştenite din perioada comunistă, de antrenare a talentelor cu prioritate în vederea competiţiilor şcolare aici şi acum, gen olimpiadă. Modelul de îmbogăţire psihopedagogică şi socială, propus în această carte de prestigioasa cercetătoare spaniolă Yolanda Benito, mizează pe sensibilizarea părinţilor şi educatorilor în stimularea copiilor supradotaţi, adresându-se direct celor implicaţi, avertizând chiar publicul larg cu privire la riscurile diverselor demersuri de politică educaţională coordonate inadecvat. Cercetările recente invocate, studiile de caz şi mărturiile, renunţarea la detaliile metodologice şi la limbajul ultraspecializat sunt elemente ce fac lectura deosebit de accesibilă, atractivă, fiecare cititor regăsindu-se pe sine, fie în ipostaza de virtual subiect, fie de părinte, educator, prieten sau coleg.

Cuprins: Definirea si delimitarea conceptelor • Modele de inteligenta si supradotare • Dezvoltarea cognitiva si aspectele calitative ale inteligentei • Personalitatea • Identificarea copilului supradotat • Transformarile emotionale si problematica adaptarii la elevii supradotaţi • Interventii educative generale • Pregatirea profesorilor pentru educarea copiilor supradotaţi

   

CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ
Autori: Dan Butnaru, Marinela Gulei, Anca Hardulea, Aurel Hodorogea, Magdalina Ioachim, Gianina Masari, Ileana Savinescu, Elena Vlasie, Doru Vlasov
Editura: Spiru Haret, Iaşi
Anul apariţiei: 1998 (ediţia I), 1999 (ediţia a II-a)
ISBN: 973-9259-70-7

Descriere:
Lucrarea oferă clarificări conceptuale şi informaţii privind structura şi conţinutul activităţii de consiliere şi orientare, sugestii privind desfăşurarea orelor din cadrul acestei arii, stabileşte principiile generale pe care trebuie să le respecte profesorul de consiliere în intervenţia sa şi elemente privind competenţa acestuia. Lucrarea are un grad mare de adresabilitate, venind în sprijinul tuturor cadrelor didactice.

 
 

Pagină personală