Cărţi publicate de Gianina Ana Massari

Pagină personală

2019

Ghid de orientări pedagogice în educaţia pentru sănătate

Zoonozele

Pentru a îmbunătăți sănătatea și starea de bine prin prevenirea riscurilor și atenuarea efectelor crizelor, care își au originea la interfața dintre oameni, animale și diferitele medii ale acestora, la nivel global a luat naștere conceptul One Health, o strategie mondială care a devenit o abordare și apoi o mișcare de extindere a colaborărilor interdisciplinare și a comunicărilor în toate aspectele legate de îngrijirea sănătății oamenilor, animalelor și mediului, dar și de schimbare a perspectivelor în gestionarea riscurilor.

Lucrarea se constituie într-un demers de investigare teoretică și practică a strategiilor de instruire din perspectiva educației pentru sănătate.
Scopul acestei lucrări vizează furnizarea unor instrumente teoretico-practice utile specialiştilor în educație timpurie și învățământ primar prin dezvoltarea componentei practic-aplicative, ca suport pentru desfăşurarea de activităţi educaționale și de cercetare în vederea adaptării permanente a demersului instructiv la specificul și exigenţele societăţii contemporane.
Datorită schimbărilor multiple la nivel curricular, autorii dezvoltă paradigme ale formării viitoarelor cadre didactice și introduc necesitatea activităţii de proiectare, implementare și evaluare a activităţilor de instruire privind învățarea despre boli transmisibile de la animale la om, în cadrul educației pentru sănătate, contribuind astfel în mod direct la îmbunătăţirea strategiilor didactice interactive.

2018

A Handbook on Experiential Education. Pedagogical guidelines for teachers and parents

 

Lucrarea, editată în limba engleză, se constituie într-un demers de investigare teoretică și practică a strategiilor de instruire din perspectiva educației experiențiale. Scopul acestei lucrări vizează furnizarea unor instrumente teoretico-practice utile specialiştilor în educație timpurie și învățământ primar prin dezvoltarea componentei practic-aplicative, ca suport pentru desfăşurarea de activităţi educaționale și de cercetare în vederea adaptării permanente a demersului instructiv la specificul și exigenţele societăţii contemporane. Având în vedere schimbările multiple la nivel curricular, autorii dezvoltă paradigme ale formării viitoarelor cadre didactice și introduc necesitatea activităţii de proiectare, implementare și evaluare a activităţilor de instruire prin învățare experiențială, contribuind astfel în mod direct la îmbunătăţirea strategiilor didactice interactive.

2016

Educaţia timpurie

Probleme şi soluţii

Copilaria timpurie, intervalul de la nastere si pina la implinirea virstei de 6-7 ani, reprezinta cea mai importanta perioada din viata copiilor. Acum dezvoltarea lor este foarte rapida, iar deficientele de invatare si cele psihocomportamentale pot fi mai usor depistate si remediate. Plecind de la aceste premise, autorii prezinta principalele repere ale educatiei timpurii, mijloacele educative, provocarile actuale si posibile solutii, precum si aspecte legate de activitatea cadrelor didactice. Solutiile propuse au drept scop o dezvoltare intelectuala si sociala armonioasa a copiilor, obtinerea unor performante scolare superioare, scaderea ratei esecului scolar si a abandonului. Volumul pune la dispozitia studentilor de la facultatile de stiinte ale educatiei, psihologie sau asistenta sociala si practicienilor din aceste domenii rezultatele celor mai recente cercetari, precum si noi directii de analiza.


Autori capitole

• Simona BUTNARU • Ciprian CEOBANU • Carmen - Mihaela CREŢU • Irina CRUMPEI • Constantin CUCOŞ • Versavia CURELARU • Georgeta DIAC • Loredana DIACONU-GHERASIM • Cătălin DÎRŢU • Violeta ENEA • Ovidiu GAVRILOVICI • Roxana GHIAŢĂU • Cornelia MĂIREAN • Andrei MARIAN • Gianina MASSARI • Mariana MOMANU • Daniela MUNTELE • Cristina NEAMŢU • Octavian ONICI • Constantin PETROVICI • Nicoleta POPA • Nicoleta ROGOZ • Dorina SĂLĂVĂSTRU • Elena SEGHEDIN • Camelia SOPONARU • Liliana STAN • Ana-Maria ŢEPORDEI • Maria Nicoleta TURLIUC

2013

Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior. Ghiduri de bune practici

 

Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior. Ghiduri de bune practici

 

2013

Knowledge based society: Teaching profession challenges

 

Knowledge based society: Teaching profession challenges

2013

Cerințe educaționale speciale pentru toți - Ghid de bune practici

 

Cerințe educaționale speciale pentru toți – Ghid de bune practici

2013

4D în educație

 

4D în educație

2012

Teoria și practica instruirii și a evaluării

 

Lucrarea se adresează tuturor celor care urmează programe didactice de formare iniţială şi continuă propunând elemente de fundamentare teoretică pentru demersurile de (auto)instruire şi evaluare în demersurile didactice întreprinse de practicieni.

2009

Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice

Ediţia a III-a

Actualizata in conformitate cu noua tematica pentru perfectionarea cadrelor didactice, editia a treia a Psihopedagogiei pentru examenele de definitivare si grade didactice contine douazeci si sapte de capitole ce trateaza subiecte precum calitatea in educatie, educatia in societatea moderna, perspectiva epistemologica asupra pedagogiei si curriculumului scolar, succesul si insuccesul scolar sau educatia pentru diversitate culturala. Fiecare capitol este conceput intr-o maniera interactiva si include teme si intrebari care evidentiaza aspectele esentiale ale problematicii abordate. Lucrarea este un suport indispensabil profesorilor atit in pregatirea pentru examenele de definitivare si grade didactice, cit si in elaborarea lectiilor, intocmirea unor materiale didactice sau a unor referate de specialitate.

2009

Ghid de practică pedagogică în învăţământul primar

 

Lucrarea cuprinde precizări privind cadrul legal de desfăşurare a practicii pedagogice, dorind familiarizarea viitoarelor cadre didactice cu documentele normative, etapele de organizare a practicii pedagogice, modele de fişe de asistenţă, analiză şi evaluare, câteva jaloane structurale necesare conceperii unor planificări calendaristice, proiectări de unităţi de învăţare şi proiecte de lecţie şi elemente generale de desfăşurare a activităţilor extracurriculare.

2008

Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice

Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

Actualizată în conformitate cu noua tematică pentru perfecţionarea cadrelor didactice, editia a doua a Psihopedagogiei pentru examenele de definitivare si grade didactice contine douazeci si cinci de capitole ce trateaza subiecte precum calitatea in educatie, educatia in societatea moderna, perspectiva epistemologica asupra pedagogiei si curriculumului scolar, succesul si insuccesul scolar sau educatia pentru diversitatea culturala. Fiecare capitol este conceput intr-o maniera interactiva si include teme si intrebari care evidentiaza aspectele esentiale ale problematicii abordate. Lucrarea este un suport indispensabil profesorilor atit in pregatirea pentru examenele de definitivare si grade didactice, cit si in pregatirea lectiilor, intocmirea unor materiale didactice sau a unor referate de specialitate.

2006

Calitatea contextului social și dezvoltarea aptitudinală a adolescenților subrealizați școlar

 

Autoarea configurează primul discurs românesc, amplu, sistematizat, coerent şi competent asupra fenomenului subrealizării şcolare, ca subdomeniu al excelenţei aptitudinale. Lucrarea se remarcă prin următoarele contribuţii la dezvoltarea literaturii consacrate temei subrealizării şcolare a elevilor supradotaţi: realizarea unei tipologii psihocomportamentale a subrealizaţilor cu potenţial aptitudinal înalt, perspectiva longitudinală istorică asupra perceperii fenomenului underachievement în cercetarea internaţională, identificarea şi prezentarea unor programe de asistenţă educaţională şi de consiliere, sugestii utile pentru iniţierea unor programe autohtone, sugestii sistematizate pe coordonatele unui ghid practic pentru profesori şi părinţi şi pot fi valorificate nu numai din perspectiva didactică, ci şi din cea a politicilor educaţionale.

2005

Introducere în consiliere școlară

 

Dedicată specialiştilor în domeniu, respectiv profesorilor consilieri, dar nu numai, cartea se defineşte ca introducere în tematicile obligatorii ale acestui tip de activitate educaţională. Pornind de la ideea că re-formarea statutului profesional al educatorului presupune căutări în ce priveşte alinierea la standarde de competenţă şi de responsabilizare demult acceptate în majoritatea ţărilor europene şi S.U.A., autoarea încearcă să regrupeze abilităţile şi atitudinile necesare unui profesor consilier pentru a determina un portret al acestuia. Lucrarea devine utilă şi pentru demersurile de formare profesională şi de auto-perfecţionare.

2005

Repere manageriale ale strategiei de proiect

 

Repere manageriale ale strategiei de proiect

2003

Copiii supradotați. Educație, dezvoltare emoțională și adaptare socială

 

În România, identificarea şi stimularea talentelor se fac încă după vechile metode moştenite din perioada comunistă, de antrenare a talentelor cu prioritate în vederea competiţiilor şcolare aici şi acum, gen olimpiadă. Modelul de îmbogăţire psihopedagogică şi socială, propus în această carte de prestigioasa cercetătoare spaniolă Yolanda Benito, mizează pe sensibilizarea părinţilor şi educatorilor în stimularea copiilor supradotaţi, adresându-se direct celor implicaţi, avertizând chiar publicul larg cu privire la riscurile diverselor demersuri de politică educaţională coordonate inadecvat. Cercetările recente invocate, studiile de caz şi mărturiile, renunţarea la detaliile metodologice şi la limbajul ultraspecializat sunt elemente ce fac lectura deosebit de accesibilă, atractivă, fiecare cititor regăsindu-se pe sine, fie în ipostaza de virtual subiect, fie de părinte, educator, prieten sau coleg.


Autori capitole

• Mihaela Sirotta • Gianina Massari • Mihaela Grigore • Laura Dumbraveanu

1998

Consiliere și orientare școlară

 

Lucrarea oferă clarificări conceptuale şi informaţii privind structura şi conţinutul activităţii de consiliere şi orientare, sugestii privind desfăşurarea orelor din cadrul acestei arii, stabileşte principiile generale pe care trebuie să le respecte profesorul de consiliere în intervenţia sa şi elemente privind competenţa acestuia. Lucrarea are un grad mare de adresabilitate, venind în sprijinul tuturor cadrelor didactice.


Autori capitole

• Dan Butnaru • Marinela Gulei • Anca Hardulea • Aurel Hodorogea • Magdalina Ioachim • Ileana Savinescu • Elena Vlasie • Doru Vlasov

Sari la conținut