Introducere în consiliere școlară

 

Dedicată specialiştilor în domeniu, respectiv profesorilor consilieri, dar nu numai, cartea se defineşte ca introducere în tematicile obligatorii ale acestui tip de activitate educaţională. Pornind de la ideea că re-formarea statutului profesional al educatorului presupune căutări în ce priveşte alinierea la standarde de competenţă şi de responsabilizare demult acceptate în majoritatea ţărilor europene şi S.U.A., autoarea încearcă să regrupeze abilităţile şi atitudinile necesare unui profesor consilier pentru a determina un portret al acestuia. Lucrarea devine utilă şi pentru demersurile de formare profesională şi de auto-perfecţionare.