Cărţi publicate de Iolanda Tobolcea

Pagină personală

Titlu: Terapia logopedică. Implementarea mijloacelor informatice
Autor: Iolanda Tobolcea, Adina Karner-Huţuleac
Editura: Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, colecţia Ştiinţele Educaţiei
Anul apariţiei: 2010
ISBN: 978-973-703-555-4

Descriere:
Folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării (TIC) nu este un scop în sine, ci un mijloc de a satisface anumite cerinţe prin care procesul de învăţare devine din ce în ce mai personalizat, individualizat şi eficient. Obiectivele noastre principale sunt: de a planifica eficient şi de a efectua activităţi terapeutice accesibile copilului cu dizabilităţi, de a încuraja progresul, precum şi consistenţa acestuia într-o varietate de situaţii.

Titlu: Intervenţii logo-terapeutice pentru corectarea formelor dislalice la copilul normal
Autor: Iolanda Tobolcea
Editura: Spanda, Iaşi (ediţia a 2-a: Editura PIM, Iaşi)
Anul apariţiei: 2002 (ediţia a 2-a: 2011)
ISBN: 978-606-13-0610-7

Descriere:
Lucrarea de faţă se referă la acea categorie de tulburări de limbaj : dislalia la a cărei corectare pot contribui în mare măsură educatorii, învăţătorii şi părinţii, dar mai cu seamă logopezii din cabinetele logopedice interşcolare. Autoarea a conceput şi elaborat această lucrare cu scopul de a veni în întâmpinarea celor care au nevoie de programe, informaţii în vederea realizării unei pronunţii corecte a copiilor dislalici. În cuprinsul lucrării s-a realizat o sistematizare a modului de terapie pentru fiecare sunet în funcţie de efortul de articulare, de modul de combinare a sunetelor şi de capacitatea de diferenţiere auditivă a copilului normal. Conţinutul fiecărui program terapeutic a fost structurat pe etape de corectare şi stimulare a limbajului sub forma unor serii de exerciţii cu sunetul corectat în combinaţii cât mai variate, cu grade de dificultate diferite de la cele mai accesibile până la combinaţii complexe din punct de vedere expresiv şi receptiv.

Titlu: Îndrumător practic în terapia dislaliei
Autor: Iolanda Tobolcea
Editura: Spanda, Iaşi (ediţia a 2-a: Editura PIM, Iaşi)
Anul apariţiei: 2002 (ediţia a 2-a: 2011)
ISBN: 978-606-13-0609-1

Descriere:
Acest îndrumător este o completare la lucrarea „Intervenţii logo-terapeutice pentru corectarea formelor dislalice la copilul normal” prin prezentarea unei adevărate culegeri de imagini, construcţii fonetice şi lexicale sistematizate şi structurate pe diverse niveluri de complexitate pentru fiecare formă dislalică, exerciţii ce pot fi susţinute în mod progresiv pe parcursul evoluţiei fiecărui copil aflat în terapie.
Autoarea a alcătuit, organizat şi sistematizat vastul material verbal-ilustrativ pe parcursul multor ani de activitate terapeutică logopedică. Pentru fiecare program terapeutic materialul ilustrativ este însoţit de fişe ce conţin multiple exemple de cuvinte mono-bi-polisilabice în care sunetul corectat se află în cadrul cuvintelor poziţionat : la început, la mijloc şi la sfârşit. Pentru perioada automatizării sunetului corectat sunt prezentate fişe, liste ce conţin propoziţii simple şi dezvoltate pentru exersarea sunetului corectat în vorbirea liberă, independentă.

Titlu: Dezvoltarea abilităţilor de limbaj şi de comunicare la copilul cu sindrom Down (trizomia 21)
Autor: Iolanda Tobolcea
Editura: Spanda, Iaşi
Anul apariţiei: 2002
ISBN: 973-85601-7-9

Descriere:
Această carte se adresează părinţilor, logopezilor, medicilor, educatorilor care parcurg un drum lung pentru a realiza două deziderate esenţiale : educaţia persoanelor trizomice şi atitudinea societăţii din zilele noastre de deschidere în faţa diferenţelor. Principalul mesaj al acestei lucrări este că limbajul şi comunicarea persoanelor trizomice pot fi substanţial ameliorate dacă sunt dezvoltate în mod sistematic. Autoarea pe parcursul lucrării realizează o sinteză asupra informaţiilor generale despre copilul cu trizomia 21, despre principalele etape de dezvoltare a limbajului la copilul trizomic, defineşte principiile majore de ajutorare şi de intervenţie precoce în formarea limbajului, prezentând detaliat etapele de intervenţie la nivel prelingvistic şi la nivelul limbajului propriu-zis. În acelaşi timp, autoarea defineşte obiectivele specifice de intervenţie, principiile de înfăptuire a evoluţiei limbajului la copilul trizomic şi modalităţile abordării psihopedagogice precoce în vederea realizării integrării copilului trizomic în şcoală şi comunitate.

Titlu: Tehnici audio-vizuale moderne în terapia logonevrozei
Autor: Iolanda Tobolcea
Editura: Spanda, Iaşi (ediţia a 2-a: Editura PIM, Iaşi)
Anul apariţiei: 2001 (ediţia a 2-a: 2011)
ISBN: 978-606-13-0611-4

Descriere:
Lucrarea de faţă îşi propune ca pe baza studiilor şi cercetărilor să evidenţieze unele programe terapeutice cu scopul de a se alege procedura adecvată a terapiei, de a se realiza pregătirea corespunzătoare a terapiei, cuprinzând consideraţii practice asupra tratamentului, asupra modalităţilor de desfăşurare a terapiei, precum şi importanţa actului de prevenire a recidivei bâlbâielii. Autoarea analizează necesitatea şi importanţa folosirii tehnicilor audio-vizuale în terapia logonevrozei prin evidenţierea modului particular de folosire a acestor tehnici :
a) conceperea şi experimentarea „Ecofonului” – bazat pe principiul realizării întârzierii feed-back-ului auditiv (DAF);
b) determinarea pe cale experimentală a posibilităţilor de utilizare a meloterapiei în cadrul terapiei logonevrozei;
c) introducerea şi folosirea computerului în terapie, realizarea programului „LOGOPED 1.0” prin care s-a transpus pe computer metoda de reeducare prin lectură a vorbirii logonevroticilor.

Titlu: Orientări psihologice şi logopedice în logonevroză
Autor: Iolanda Tobolcea
Editura: Fundaţia Academică Axis, Iaşi
Anul apariţiei: 2000
ISBN: 973-98600-5-8

Descriere:
În contextul conştientizării importanţei limbajului se impune necesitatea de a investiga şi trata gravele tulburări de limbaj care împiedică dezvoltarea armonioasă a personalităţii, adaptarea şcolară, inserţia socio-profesională. Aceste cerinţe sunt cu atât mai pregnante cu cât unele tulburări de limbaj, cum este logonevroza, afectează profund atât posibilităţile de exprimare verbală independentă, cât şi posibilităţile de autorealizare a copiilor încă de la vârste fragede. Autoarea propune ca abordarea şi interpretarea logonevrozei să se desfăşoare într-un context interdisciplinar pentru cunoaşterea implicaţiilor sale asupra variatelor aspecte ale personalităţii umane. Pentru realizarea acestui deziderat se recomandă cunoaşterea detaliată a etiologiei şi simptomatologiei logonevrozei, precum şi analiza problemelor intricate în terapia actuală a logonevrozei.

Pagină personală