Cărţi publicate de Iolanda Tobolcea

Pagină personală

2010

Terapia logopedică

Implementarea mijloacelor informatice

Folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării (TIC) nu este un scop în sine, ci un mijloc de a satisface anumite cerinţe prin care procesul de învăţare devine din ce în ce mai personalizat, individualizat şi eficient. Obiectivele noastre principale sunt: de a planifica eficient şi de a efectua activităţi terapeutice accesibile copilului cu dizabilităţi, de a încuraja progresul, precum şi consistenţa acestuia într-o varietate de situaţii.

2009

Actualităţi şi perspective în practica logopedică

 

Cartea de faţă cuprinde rezultatele prezentate în cadrul Seminarului Naţional de Logopedie „Actualităţi şi perspective în practica logopedică”, desfăşurat în 11 iulie 2008, la Iaşi. Această manifestare ştiinţifică a fost organizată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educţiei.

Din cuprins: trauma produsa de aparitia unor tulburari grave de limbaj la copil,  tehnici de data mining, interventia precoce in corectarea tulburarilor de limbaj, specificul limbajului la elevii cu deficiente de auz, tehnica respiratiei diafragmice in terapia tulburarilor de tip dislalic etc.

2008

Violenţa în familie: între stigmatizare, acceptare socială şi intervenţie terapeutică

 

Volumul de faţă prezintă o parte din contribuţiile prezentate în cadrul Conferinţei Internaţionale de Psihologie „Violenţa în familie: între stigmatizare, acceptare socială şi intervenţie terapeutică”, desfăşurată între 12 şi 13 septembrie, la Iaşi. Organizată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, în colaborare cu Colegiul Psihologilor din România, conferinţa a fost finanţată printr-un grant al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.

Din cuprins: Violenţa în relaţiile de cuplu ale studenţilor, The Scapegoat Mechanism and Domestic Violence, Abuzul şi neglijarea copilului în context familial, Măsuri de prevenire şi combatere a violenţei în familie exercitate contra copiilor, Provocarea oglinzii sau demersul terapeutic în cazul abuzului fizic şi sexual. Studiu de caz, Evitarea  şi  soluţionarea  conflictelor  în  familia  tradiţională românească etc.</em

Titlu: Intervenţii logo-terapeutice pentru corectarea formelor dislalice la copilul normal Autor: Iolanda Tobolcea Editura: Spanda, Iaşi (ediţia a 2-a: Editura PIM, Iaşi) Anul apariţiei: 2002 (ediţia a 2-a: 2011) ISBN: 978-606-13-0610-7

Descriere: Lucrarea de faţă se referă la acea categorie de tulburări de limbaj : dislalia la a cărei corectare pot contribui în mare măsură educatorii, învăţătorii şi părinţii, dar mai cu seamă logopezii din cabinetele logopedice interşcolare. Autoarea a conceput şi elaborat această lucrare cu scopul de a veni în întâmpinarea celor care au nevoie de programe, informaţii în vederea realizării unei pronunţii corecte a copiilor dislalici. În cuprinsul lucrării s-a realizat o sistematizare a modului de terapie pentru fiecare sunet în funcţie de efortul de articulare, de modul de combinare a sunetelor şi de capacitatea de diferenţiere auditivă a copilului normal. Conţinutul fiecărui program terapeutic a fost structurat pe etape de corectare şi stimulare a limbajului sub forma unor serii de exerciţii cu sunetul corectat în combinaţii cât mai variate, cu grade de dificultate diferite de la cele mai accesibile până la combinaţii complexe din punct de vedere expresiv şi receptiv.

Titlu: Îndrumător practic în terapia dislaliei Autor: Iolanda Tobolcea Editura: Spanda, Iaşi (ediţia a 2-a: Editura PIM, Iaşi) Anul apariţiei: 2002 (ediţia a 2-a: 2011) ISBN: 978-606-13-0609-1

Descriere: Acest îndrumător este o completare la lucrarea „Intervenţii logo-terapeutice pentru corectarea formelor dislalice la copilul normal” prin prezentarea unei adevărate culegeri de imagini, construcţii fonetice şi lexicale sistematizate şi structurate pe diverse niveluri de complexitate pentru fiecare formă dislalică, exerciţii ce pot fi susţinute în mod progresiv pe parcursul evoluţiei fiecărui copil aflat în terapie. Autoarea a alcătuit, organizat şi sistematizat vastul material verbal-ilustrativ pe parcursul multor ani de activitate terapeutică logopedică. Pentru fiecare program terapeutic materialul ilustrativ este însoţit de fişe ce conţin multiple exemple de cuvinte mono-bi-polisilabice în care sunetul corectat se află în cadrul cuvintelor poziţionat : la început, la mijloc şi la sfârşit. Pentru perioada automatizării sunetului corectat sunt prezentate fişe, liste ce conţin propoziţii simple şi dezvoltate pentru exersarea sunetului corectat în vorbirea liberă, independentă.

Titlu: Dezvoltarea abilităţilor de limbaj şi de comunicare la copilul cu sindrom Down (trizomia 21) Autor: Iolanda Tobolcea Editura: Spanda, Iaşi Anul apariţiei: 2002 ISBN: 973-85601-7-9

Descriere: Această carte se adresează părinţilor, logopezilor, medicilor, educatorilor care parcurg un drum lung pentru a realiza două deziderate esenţiale : educaţia persoanelor trizomice şi atitudinea societăţii din zilele noastre de deschidere în faţa diferenţelor. Principalul mesaj al acestei lucrări este că limbajul şi comunicarea persoanelor trizomice pot fi substanţial ameliorate dacă sunt dezvoltate în mod sistematic. Autoarea pe parcursul lucrării realizează o sinteză asupra informaţiilor generale despre copilul cu trizomia 21, despre principalele etape de dezvoltare a limbajului la copilul trizomic, defineşte principiile majore de ajutorare şi de intervenţie precoce în formarea limbajului, prezentând detaliat etapele de intervenţie la nivel prelingvistic şi la nivelul limbajului propriu-zis. În acelaşi timp, autoarea defineşte obiectivele specifice de intervenţie, principiile de înfăptuire a evoluţiei limbajului la copilul trizomic şi modalităţile abordării psihopedagogice precoce în vederea realizării integrării copilului trizomic în şcoală şi comunitate.

Titlu: Tehnici audio-vizuale moderne în terapia logonevrozei Autor: Iolanda Tobolcea Editura: Spanda, Iaşi (ediţia a 2-a: Editura PIM, Iaşi) Anul apariţiei: 2001 (ediţia a 2-a: 2011) ISBN: 978-606-13-0611-4

Descriere: Lucrarea de faţă îşi propune ca pe baza studiilor şi cercetărilor să evidenţieze unele programe terapeutice cu scopul de a se alege procedura adecvată a terapiei, de a se realiza pregătirea corespunzătoare a terapiei, cuprinzând consideraţii practice asupra tratamentului, asupra modalităţilor de desfăşurare a terapiei, precum şi importanţa actului de prevenire a recidivei bâlbâielii. Autoarea analizează necesitatea şi importanţa folosirii tehnicilor audio-vizuale în terapia logonevrozei prin evidenţierea modului particular de folosire a acestor tehnici : a) conceperea şi experimentarea „Ecofonului” – bazat pe principiul realizării întârzierii feed-back-ului auditiv (DAF); b) determinarea pe cale experimentală a posibilităţilor de utilizare a meloterapiei în cadrul terapiei logonevrozei; c) introducerea şi folosirea computerului în terapie, realizarea programului „LOGOPED 1.0” prin care s-a transpus pe computer metoda de reeducare prin lectură a vorbirii logonevroticilor.

Titlu: Orientări psihologice şi logopedice în logonevroză Autor: Iolanda Tobolcea Editura: Fundaţia Academică Axis, Iaşi Anul apariţiei: 2000 ISBN: 973-98600-5-8

Descriere: În contextul conştientizării importanţei limbajului se impune necesitatea de a investiga şi trata gravele tulburări de limbaj care împiedică dezvoltarea armonioasă a personalităţii, adaptarea şcolară, inserţia socio-profesională. Aceste cerinţe sunt cu atât mai pregnante cu cât unele tulburări de limbaj, cum este logonevroza, afectează profund atât posibilităţile de exprimare verbală independentă, cât şi posibilităţile de autorealizare a copiilor încă de la vârste fragede. Autoarea propune ca abordarea şi interpretarea logonevrozei să se desfăşoare într-un context interdisciplinar pentru cunoaşterea implicaţiilor sale asupra variatelor aspecte ale personalităţii umane. Pentru realizarea acestui deziderat se recomandă cunoaşterea detaliată a etiologiei şi simptomatologiei logonevrozei, precum şi analiza problemelor intricate în terapia actuală a logonevrozei.

Pagină personală