Cărţi publicate de Simona Popuşoi

Pagină personală

2022

Metode cantitative de cercetare

Designuri şi aplicaţiii în ştiinţele sociale

Volumul de fata abordeaza toate aspectele cercetarii stiintifice in psihologie, de la alegerea problemei de cercetare si stabilirea ipotezelor la stabilirea designului, colectarea datelor, interpretarea acestora si explicarea in detaliu a modalitatii corecte prin care cercetatorii pot disemina rezultatele in comunitatea stiintifica si catre publicul larg.

Cele 32 de capitole, structurate in sapte parti, prezinta si analizeaza toate aceste etape, fiind un ghid complet pentru realizarea studiilor empirice cantitative. Cartea le este utila atat cercetatorilor, cat si studentilor din domeniile psihologie, stiintele educatiei, sociologie si asistenta sociala, masteranzilor, doctoranzilor sau profesorilor in proces de formare continua.


Autori capitole

• Octav Sorin CANDEL • Mihai Curelaru • Loredana DIACONU-GHERASIM • Violeta ENEA • Andrei HOLMAN • Andrei-Vicenţiu LABĂR • Alexandra MAFTEI • Cornelia MĂIREAN • Nicoleta-Laura POPA • Simona POPUŞOI • Mihail-Radu ROBOTĂ • Alexandra ZANCU

2022

Emoţii la volan: impactul dinamicii afective în contextul mobilităţii în trafic

 

Lucrarea propune o descriere extensivă a principalelor componente care perturbă dinamica afectivă în trafic, trecând în revistă principalele dovezi empirice ale studiilor anterioare care susțin efectul dăunător al afectelor negative la volan asupra reacțiilor comportamentale imediate, precum și asupra gradului de implicare în coliziuni și accidente. De asemenea, unul dintre factorii biologici mai puțin studiați în acest domeniu – expunerea prenatală la testosteron –, aflat în legătură cu reacțiile agresive, este pus în evidență prin identificarea unui context situațional propice ca această relație să fie evidențiată. Nu în ultimul rând, manuscrisul surprinde teoretizarea uneia dintre posibilele soluții privind întreruperea relației dintre afectele negative în trafic (în speță, furia) și reacțiile comportamentale (agresivitatea), și anume folosirea unei strategii de reglare emoțională.

«Lucrarea se remarcă prin adâncimea la care sunt supuse analizei factorii individuali, sociali și contextuali ai participantului la trafic. Abordarea propusă de către autoare indică nu doar o bună cunoaștere a domeniului, cât mai ales competența acesteia de a contribui substanțial la reducerea numărului de necunoscute ale acestuia. Principalul element de originalitate al lucrării este tocmai interconectarea teoretică și experimentală a acestor categorii diferite de factori, discutați mai degrabă distinctiv în spațiul psihologiei aplicate în domeniul transporturilor, fiind unul dintre puținele volume din acest domeniu în România.» (prof. univ. dr. Andrei Holman).

2019

Cum gândim în viaţa de zi cu zi

 

De ce există o specificitate a demersurilor cognitive cotidiene în raport, de pildă, cu cele din știință? Pentru că, în multe cazuri, indivizii ignoră legile elementare ale logicii, mînați de dorințe și emoții. Oamenii ajung uneori să creadă lucruri absurde, să-și construiască facil convingeri eronate, să-și schimbe fără motiv opinii întemeiate, să ia decizii hilare. În fiecare capitol, autorii caută să explice de ce gîndirea „omului de pe stradă” este automată, stereotipică, emoțională, instinctivă și numai rareori analitică, logică și așezată.

Prin această explorare a unora dintre cele mai subtile și mai spectaculoase mecanisme psihice, cititorul are prilejul să se familiarizeze cu teme captivante din psihologia socială a ultimelor decenii.


Autori capitole

• Ştefan BONCU • Mihaela BOZA • Octav-Sorin CANDEL • Laura CIOCHINĂ-CARASEVICI • Ciprian CEOBANU • Irina CRUMPEI-TANASĂ • Oana DĂNILĂ • Loredana DIACONU-GHERASIM • Cătălin-Mircea DÎRŢU • Violeta ENEA • Florin FRUMOS • Andrei HOLMAN • Adina KARNER HUŢULEAC • Adrian-Vicenţiu LABĂR • Andrei-Lucian MARIAN • Cornelia MĂIREAN • Daniela MUNTELE HENDREŞ • Dorin NASTAS • Emilia PASCAL • Nicoleta Laura POPA • Simona POPUŞOI • Mihail-Radu ROBOTĂ • Camelia SOPONARU • Maria Nicoleta TURLIUC • Ana-Maria ŢEPORDEI • Daniela Victoria ZAHARIA

Pagină personală