Cărţi publicate de Alois Gherguţ

Pagină personală

2023

Psihopedagogie specială

Fundamente teoretice şi perspective practice (ediţia IV-a revăzută şi adăugită)

Orice demers referitor la educaţia, terapia, recuperarea şi incluziunea persoanelor cu cerinţe speciale trebuie să pornească de la schimbarea mentalităţilor – condiţie esenţială pentru crearea unui cadru conceptual în intervenţia şi asistenţa acestor persoane şi a unor servicii de evaluare şi expertiză corespunzătoare. Volumul oferă atât o prezentare a instituţiilor, metodelor şi instrumentelor de intervenţie, cât şi materiale cu caracter practic: fişe, protocoale şi grile după care se realizează evaluarea şi expertiza copilului cu dizabilităţi. La acestea se adaugă un glosar de termeni frecvent utilizaţi în psihopedagogia specială. În această ediţie revăzută şi adăugită se pune accentul pe noile concepte şi orientări în evaluare şi intervenţie şi pe atitudinile şi poziţiile din ultimii ani faţă de condiţia socială, materială şi umană a persoanelor cu dizabilităţi sau aflate în dificultate. De asemenea, volumul încearcă să anticipeze schimbările cadrului metodologic şi strategiile ce vizează pregătirea continuă a personalului de specialitate, fiind conceput ca un instrument de lucru util pentru specialiştii şi cadrele didactice cu sau fără experienţă în domeniul sociopsihopedagogic.

2022

Dizabilitatea

O abordare transdisciplinară

Cartea abordează dizabilitatea din puncte de vedere diferite şi variate, cu scopul de a contura o viziune cât mai clară şi mai comprehensivă asupra acesteia. Explorarea modului în care dizabilitatea este reprezentată la nivel educaţional medical, societal, juridic, în mass-media şi în alte domenii conexe, dar şi mecanismele psiho-socio-culturale care determină atitudinile şi percepţia asupra dizabilitate sunt teme fundamentale şi subiecte esenţiale pentru politici educaţionale şi sociale incluzive eficiente. Astfel, volumul de faţă – o premieră pe piaţa editorială din România ca abordare şi conţinut – este util şi necesar profesorilor şi studenţilor din domeniul socio-uman (şi nu numai), cadrelor didactice preuniversitare şi universitare, dar şi părinţilor şi tinerilor, având în vedere tematica conţinuturile abordate.


Autori capitole

• Oana Dănilă • Alois Gherguț • Alexandra Maftei • Cornelia Măirean • Tina Vrabie

2022

Manual de psihologie clinică

Volumul II. Intervenţie, cercetare, interdisciplinaritate şi etică

Al doilea volum al Manualului de psihologie clinică reunește o multitudine de teme clasice (de pildă, etapele intervenției clinice) și moderne (cum ar fi psihologia clinică socială), oferind publicului o imagine de ansamblu a disciplinei. Sunt trasate coordonatele generale pe care practicianul trebuie să le urmeze în aria activităților sale, de la modalitatea în care se realizează o intervenție și metodele folosite în cadrul cercetării la principiile etice cărora le este subordonată profesia. Sunt aduse în discuție, de asemenea, relația psihologiei clinice cu alte domenii (consiliere genetică, spiritualitate, mindfulness) și conceptul de psihologie a stilului de viață, fiind explicați factorii care ne influențează, printre altele, alegerile și comportamentul alimentar.

„O lucrare cu anvergură academică și profesională de top, acoperind comprehensiv, prin tematici diverse, reunite în două volume, domeniul psihologiei clinice. Pot să spun că volumele sunt și vor rămâne de referință în domeniu în țară pentru mult timp, astfel că nu trebuie să lipsească din bibliografia studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor și practicienilor în domeniu.” (Daniel David)


Autori capitole

• Ştefan BONCU • Simona BUTNARU • Octav Sorin CANDEL • Ciprian CEOBANU • Irina CRUMPEI-TANASĂ • Mihai CURELARU • Versavia CURELARU • Ion DAFINOIU • Cătălin DÎRŢU • Georgeta DIAC • Loredana DIACONU-GHERASIM • Cătălin DÎRŢU • Ovidiu GAVRILOVICI • Roxana GHIAŢĂU • Alois GHERGUŢ • Adina KARNER-HUŢULEAC • Cornelia MĂIREAN • Andrei-LUCIAN MARIAN • Daniela MUNTELE HENDREŞ • Bogdan Constantin NECULAU • Oara PRUNDEANU • Liliana STAN • Maria Nicoleta TURLIUC • Ana-Maria ŢEPORDEI • Daniela Victoria ZAHARIA • Alexandra Simona ZANCU

2022

Educaţia digitală

Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

Îmbogățită cu șase noi capitole, cea de-a doua ediție a Educației digitale aduce în discuție evoluțiile în practica educațională generate de răspândirea tehnologiei în majoritatea domeniilor vieții, dar și suita de transformări prin care a trecut aceasta în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19.

Studiile reunite în cartea de față converg spre ideea că în societatea zilelor noastre învățarea trebuie să țină cont de provocările mediului digital și să adopte o nouă perspectivă asupra conținuturilor, urmărind flexibilizarea educației prin integrarea oportunităților date de noile tehnologii de informare și comunicare. Pornind de la propriile experiențe, de la repere teoretice, precum și de la rezultatele unor cercetări desfășurate la nivel național și în alte țări, autorii creionează posibile soluții privind formarea elevilor, studenților și cadrelor didactice cu ajutorul tehnologiilor digitale. Volumul oferă un plus de informație pentru identificarea unor modalități de adaptare la viitor și de abordare a provocărilor cu care se confruntă sistemele de învățământ.


Autori capitole

• Roxana APOSTOLACHE • Ciprian CEOBANU • Constantin CUCOŞ • Versavia CURELARU • Georgeta DIAC • Alois GHERGUŢ • Ana-Nicoleta GRIGORE • Andrei-Lucian MARIAN • Cornelia MĂIREAN • Mariana MOMANU • Dorina SĂLĂVĂSTRU

2019

Educaţia incluzivă. Ghid metodologic

 

Acest volum este complementar celui apărut în 2016 sub titlul Educatia specială. Ghid metodologic și vine în sprijinul înțelegerii și aplicării cât mai corecte a practicilor incluzive în școlile noastre, în speranța că educatorii, învățătorii, profesorii și celelalte categorii de specialiști vor găsi explicații, soluții și sugestii benefice pentru dezvoltarea lor profesională. Materialele incluse în acest volum au rolul de a oferi câteva repere în proiectarea demersului didactic în acord cu exigențele, valorile și specificul educației incluzive.

2019

Cuvântul şi condiţia umană. Reflecţii, proiecţii şi regăsiri

 

Fiecare cuvînt poartă un mesaj explicit, dar şi unul implicit, în anumite contexte aureolat cu o doză de mister, sacralitate sau miraculos. Cuvântul poartă şi o încărcătură emoţională, care îi permite să declanşeze anumite reacţii la cel care îl rosteşte sau la cel care îl primeşte. Altfel spus, cuvintele pot răni sau vindeca, pot sminti sau îndrepta, pot demola sau construi; depinde din ce inimă izvorăsc, ce emoţie poartă şi cum sînt percepute. Pornind de la aceste premise, volumul de faţă se adresează cititorului dornic să se oprească din tumultul şi agitaţia vieţii cotidiene, să se lase provocat de invitaţia la reflecţie şi autoanaliză, să afle cîteva momente de relaxare, regăsire şi linişte interioară, să descopere că viaţa are şi alte laturi sau aspecte care merită să fie valorizate şi să-şi ofere libertatea de a-şi manifesta vocaţia.

2018

Managementul instituţiilor şi serviciilor pentru persoane cu cerinţe speciale

 

Elaborat şi structurat ca un ghid practic, volumul reflectă preocupări şi experienţe de dată recentă din domeniul reformelor de politică socială vizînd persoanele cu diferite tipuri de nevoi speciale din ţară, în perspectiva alinierii la sistemele europene de servicii specializate. Atent la reconfigurările şi evoluţiile din domeniul managementului serviciilor sociale, autorul analizează cele mai noi practici de intervenţie, ocrotire şi asistenţă socială, dar şi metodele inovative de educaţie, instruire şi profesionalizare pentru copii şi persoane cu dizabilităţi. Lucrarea este un reper important pentru mai multe categorii de specialişti, de la managerii şi personalul din domeniul psihopedagogic, din asistenţa socială, serviciile de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu dizabilităţi, psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali, cadre didactice şi pînă la studenţii de la facultăţile de profil.

2016

Educaţia specială. Ghid metodologic

 

Educatia speciala este destinata tuturor copiilor cu dizabilitati care nu reusesc sa atinga un nivel de cunoastere si de comportament social corespunzator virstei lor in cadrul invatamintului obisnuit. Volumul acopera proiectarea didactica pentru o mare diversitate de discipline, tipuri de lectii, jocuri si activitati recuperatorii din programele de terapie complexa si integrata, fiind centrat pe prezentarea unor proiecte didactice pentru elevii cu deficiente de intelect, de auz sau de vedere. Este primul ghid de pe piata editoriala autohtona care prezinta intr-o maniera exhaustiva procesul de proiectare didactica dupa toate rigorile psihopedagogice si metodologice, venind in intimpinarea unor nevoi reale ale cadrelor didactice in formare sau active in reteaua scolara.

2016

Educaţia incluzivă şi pedagogia diversităţii

 

Problematica cerintelor speciale in educatie si asigurarea de sanse egale la educatie si formare pentru toti copiii au devenit o preocupare prioritara pentru specialistii din sistemul de invatamint romanesc, in contextul promovarii principiilor educatiei pentru toti si al normalizarii vietii persoanelor cu cerinte speciale. Urmind linia precedentelor editii, intitulate Psihopedagogia persoanelor cu cerinte speciale, volumul sintetizeaza principalele aspecte ale politicilor si practicilor educationale destinate elevilor cu cerinte speciale si aduce unele clarificari necesare cu privire la fondul teoretic al incluziunii scolare. Totodata, isi propune sa ofere solutii pentru proiectarea si aplicarea programelor educationale desfasurate in scolile incluzive, venind astfel in ajutorul cadrelor didactice si al specialistilor care sustin aceste practici.

2013

Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice

Ediţia a III‑a, revăzută şi adaugită

Orice demers de integrare a persoanelor cu cerinte educative speciale trebuie sa porneasca de la schimbarea mentalitatilor – conditie esentiala pentru crearea unui cadru conceptual in asistenta acestor persoane si a unor servicii de evaluare si expertiza corespunzatoare.

Volumul ofera atit o prezentare a institutiilor, metodelor si instrumentelor de interventie, cit si materiale cu caracter practic: fise, protocoale si grile dupa care se realizeaza evaluarea si expertiza copilului cu dizabilitati. La acestea se adauga un glosar de termeni frecvent utilizati in psihopedagogia speciala. In noua editie, au fost actualizate capitolele referitoare la cadrul conceptual, stadiul actual si tendintele privind reabilitarea, educatia si asistenta persoanelor cu cerinte speciale, psihodiagnoza copiilor cu cerinte speciale, incluziunea scolara, noile tehnologii informatice si educatia speciala, sistemele de comunicare alternativa si augmentativa si instrumentele de lucru. Noile atitudini fata de conditia sociala, materiala si umana a persoanelor cu dizabilitati sau aflate in dificultate sint astfel amplu reflectate.

2011

Evaluare şi intervenţie psihoeducaţională. Terapii educaţionale, recuperatorii şi compensatorii

 

Activitatea specialistilor din domeniul serviciilor subsumate psihopedagogiei speciale se fundamenteaza pe trei componente distincte: evaluare si diagnostic, elaborarea strategiilor si formelor de interventie, aplicarea propriu-zisa a etapelor interventiei. De aici necesitatea constituirii unor echipe de specialisti care sa integreze diferitele tipuri de competente profesionale necesare implementarii programelor de interventie individualizate. Prin temele abordate si perspectiva ampla, volumul sustine actiunea in echipe de specialisti si sintetizeaza cele trei elemente amintite intr-o paradigma centrata pe persoana, valorificand noile orientari in domeniu si accentuand rolul individului in puzzle-ul comunitar si social din care face parte.

2011

Introducere în managementul clasei de elevi

 

Lucrarea de faţă se doreşte a fi un real suport pentru cadrele didactice în devenire sau care sunt deja antrenate în programul diverselor tipuri de şcoli, pentru managerii instituţiilor şcolare şi ale altor structuri, sectoare sau organizaţii care sunt implicate în activităţi educaţionale. Autorii consideră că dezbaterea unor subiecte de actualitate din domeniul managementului clasei de elevi, în perspectiva modernizării şi racordării sistemului nostru de învăţământ la standardele şi orientările existente în alte ţări dezvoltate, constituie o provocare profesională faţă de care oamenii responsabili ai şcolii nu pot sta deoparte.

2009

Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice

Ediţia a III-a

Actualizata in conformitate cu noua tematica pentru perfectionarea cadrelor didactice, editia a treia a Psihopedagogiei pentru examenele de definitivare si grade didactice contine douazeci si sapte de capitole ce trateaza subiecte precum calitatea in educatie, educatia in societatea moderna, perspectiva epistemologica asupra pedagogiei si curriculumului scolar, succesul si insuccesul scolar sau educatia pentru diversitate culturala. Fiecare capitol este conceput intr-o maniera interactiva si include teme si intrebari care evidentiaza aspectele esentiale ale problematicii abordate. Lucrarea este un suport indispensabil profesorilor atit in pregatirea pentru examenele de definitivare si grade didactice, cit si in elaborarea lectiilor, intocmirea unor materiale didactice sau a unor referate de specialitate.

2009

Elaborarea şi managementul proiectelor în serviciile educaţionale

Ghid practic

În contextul procesului de reorganizare şi transformare a serviciilor educaţionale din Romania, elaborarea şi managementul proiectelor la nivelul instituţiilor şcolare reprezintă una dintre priorităţile majore în dezvoltarea practicilor educaţionale. Lucrarea oferă informaţii actualizate, utile pentru activităţile din sfera managementului proiectelor educaţionale: caracteristicile generale şi elaborarea unui proiect, criterii de selecţie a propunerilor, instrumente pentru gestionarea eficientă a proiectelor. Prin tematica abordată, ghidul se adresează managerilor şi specialiştilor din domeniul educaţional, cadrelor didactice, precum şi studenţilor de la facultăţile de ştiinţele educaţiei.

2008

Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice

Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

Actualizată în conformitate cu noua tematică pentru perfecţionarea cadrelor didactice, editia a doua a Psihopedagogiei pentru examenele de definitivare si grade didactice contine douazeci si cinci de capitole ce trateaza subiecte precum calitatea in educatie, educatia in societatea moderna, perspectiva epistemologica asupra pedagogiei si curriculumului scolar, succesul si insuccesul scolar sau educatia pentru diversitatea culturala. Fiecare capitol este conceput intr-o maniera interactiva si include teme si intrebari care evidentiaza aspectele esentiale ale problematicii abordate. Lucrarea este un suport indispensabil profesorilor atit in pregatirea pentru examenele de definitivare si grade didactice, cit si in pregatirea lectiilor, intocmirea unor materiale didactice sau a unor referate de specialitate.

2007

Dicţionar de kinetoterapie

 

În cei aproximativ 500 de termeni ai lucrării, autorii sintetizează, clarifică şi actualizează multitudinea de informaţii din domeniu, urmărind să răspundă atât nevoii de informare, cât şi celei de formare de deprinderi şi competenţe necesare în relaţia cu pacienţii care prezintă diferite afecţiuni motrice. Terminologia de specialitate actualizată, prezentarea modalităţilor concrete de intervenţie în recuperarea medicală şi kinetoterapeutică a persoanelor cu afecţiuni şi tulburări motrice recomandă dicţionarul tuturor categoriilor de specialişti care desfăşoară activităţi de recuperare, asistenţă, intervenţie şi sprijin pentru persoanele cu afecţiuni neurologice sau care afectează componentele motrice ale persoanei.

2007

Management general şi strategic în educaţie. Ghid practic

 

Contextul actual al descentralizării, prin redistribuirea responsabilităţilor, a autorităţii decizionale, a răspunderii publice şi a resurselor de la nivelul central către nivelul local, presupune o nouă abordare a managementului în instituţiile şi organizaţiile care oferă servicii educaţionale, adică un nou tip de manager. Lucrarea are o dimensiune practică semnificativă şi satisface nevoia de informaţie actualizată în domeniul managementului educaţional, conţinând sugestii şi exemple pentru activităţile din instituţiile de profil. Persoanelor antrenate în activitatea serviciilor educaţionale li se furnizează astfel nu doar un sprijin teoretic, ci şi un ghid practic de acţiune.

2007

Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice

Ediţia a II-a

Orice demers de integrare a persoanelor cu cerinte educative speciale trebuie sa plece, in primul rind, de la schimbarea mentalitatilor. Aceasta conditie esentiala face posibila crearea unui cadru conceptual in asistenta persoanelor respective, precum si a serviciilor de evaluare si expertiza corespunzatoare. Toate aceste etape, cu institutiile, metodele si instrumentele de interventie necesare, sint excelent sintetizate in volumul de fata, elaborat si structurat in acord cu cele mai moderne si actuale conceptii in materie de pregatire a personalului de specialitate si a cadrelor didactice. Caracterul sau profund practic este dat indeosebi de fisele, protocoalele si grilele dupa care se realizeaza evaluarea si expertiza in special a copilului cu dizabilitati, precum si de glosarul de termeni frecvent utilizati in psihopedagogia speciala.

2006

Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie

Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

Lucrarea sintetizează şi clarifică problemele fundamentale legate de asistenţa, educaţia şi integrarea socioprofesională a persoanelor cu cerinţe speciale, răspunzând nevoii de informare şi de formare de deprinderi şi competenţe necesare pentru proiectarea şi implementarea programelor didactice. Terminologia de specialitate actualizată, aspectele privind organizarea sistemului şi programelor educaţionale incluzive ori prezentarea modalităţilor concrete de intervenţie în educaţia şi asistenţa elevilor cu dizabilităţi, cu dificultăţi de învăţare sau proveniţi din medii sociale defavorizate recomandă volumul tuturor categoriilor de specialişti care desfăşoară activităţi de educaţie, asistenţă şi sprijin pentru persoane cu cerinţe educaţionale speciale sau aflate în situaţii de risc.

2005

Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice

 

Instituţiile, metodele şi instrumentele de intervenţie necesare în asistenţa persoanelor cu cerinţe educative speciale – toate acestea sunt excelent sintetizate în volumul de faţă, elaborat şi structurat în acord cu cele mai moderne şi actuale concepţii în materie de pregătire a personalului de specialitate şi a cadrelor didactice. Caracterul său profund practic este dat îndeosebi de fişele, protocoalele şi grilele după care se realizează evaluarea şi expertiza în special a copilului cu dizabilităţi, precum şi de glosarul de termeni frecvent utilizaţi în psihopedagogia specială.

2003

Managementul serviciilor de asistenţă psihopedagogică şi socială. Ghid practic

 

Lucrarea reprezintă un reper important şi un sprijin real pentru mai multe categorii de specialişti, începând cu managerii din domeniul psihopedagogic, care îşi desfăşoară activitatea în instituţii publice sau aflate sub tutela unor organizaţii neguvernamentale, cadre didactice, persoane care desfăşoară activităţi în instituţii de asistenţă şi ocrotire aflate în subordinea consiliilor locale, studenţi, voluntari etc. Cartea îşi demonstrează utilitatea practică, deoarece satisface nevoia de informaţie actualizată managementului serviciilor sociale, oferind sugestii şi exemple concrete pentru activităţile din instituţiile de profil.

2001

Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale

Strategii de educaţie integrată

„Este timpul ca printr-o serie de cercetări şi activităţi de cercetare-acţiune să intervenim pe toate căile, astfel încât să formăm la viitorii profesori şi educatori imaginea reală a ceea ce însemna şi, în acelaşi timp, să atragem atenţia părinţilor şi cadrelor didactice asupra necesităţii şi avantajelor educaţiei integrate.” (Alois Gherguţ)

2000

Psihopedagogie specială

Ghid practic pentru învăţământul la distanţă

Lucrarea este concepută în acord cu programa de pregătire continuă şi cu tehnica învăţământului deschis la distanţă şi prezintă într-un limbaj accesibil toate categoriile de informaţii necesare asigurării unei acţiuni educative eficiente şi moderne: terminologia de specialitate, legislaţia românească şi internaţională, descrierea clinică a principalelor categorii de persoane cu cerinţe educative speciale şi a specificului dezvoltării lor, etapele introducerii/generalizării educaţiei integrate, elemente de management al integrării, modalităţi de intervenţie în educaţia şi asistenţa copiilor cu cerinţe educative speciale etc.

2000

Introducere în problematica educaţiei integrate

 

Una din primele publicaţii în limba română despre integrarea copiilor cu cerinţe speciale în programul şcolilor obişnuite. Ideea educaţiei integrate a apărut ca o reacţie firească a societăţii la obligaţia acesteia de a asigura cadrul necesar şi condiţiile impuse de specificul educaţiei persoanelor cu cerinţe educative.

Pagină personală