Psihopedagogie specială

Fundamente teoretice şi perspective practice (ediţia IV-a revăzută şi adăugită)

Orice demers referitor la educaţia, terapia, recuperarea şi incluziunea persoanelor cu cerinţe speciale trebuie să pornească de la schimbarea mentalităţilor – condiţie esenţială pentru crearea unui cadru conceptual în intervenţia şi asistenţa acestor persoane şi a unor servicii de evaluare şi expertiză corespunzătoare. Volumul oferă atât o prezentare a instituţiilor, metodelor şi instrumentelor de intervenţie, cât şi materiale cu caracter practic: fişe, protocoale şi grile după care se realizează evaluarea şi expertiza copilului cu dizabilităţi. La acestea se adaugă un glosar de termeni frecvent utilizaţi în psihopedagogia specială. În această ediţie revăzută şi adăugită se pune accentul pe noile concepte şi orientări în evaluare şi intervenţie şi pe atitudinile şi poziţiile din ultimii ani faţă de condiţia socială, materială şi umană a persoanelor cu dizabilităţi sau aflate în dificultate. De asemenea, volumul încearcă să anticipeze schimbările cadrului metodologic şi strategiile ce vizează pregătirea continuă a personalului de specialitate, fiind conceput ca un instrument de lucru util pentru specialiştii şi cadrele didactice cu sau fără experienţă în domeniul sociopsihopedagogic.