Managementul serviciilor de asistenţă psihopedagogică şi socială. Ghid practic

 

Lucrarea reprezintă un reper important şi un sprijin real pentru mai multe categorii de specialişti, începând cu managerii din domeniul psihopedagogic, care îşi desfăşoară activitatea în instituţii publice sau aflate sub tutela unor organizaţii neguvernamentale, cadre didactice, persoane care desfăşoară activităţi în instituţii de asistenţă şi ocrotire aflate în subordinea consiliilor locale, studenţi, voluntari etc. Cartea îşi demonstrează utilitatea practică, deoarece satisface nevoia de informaţie actualizată managementului serviciilor sociale, oferind sugestii şi exemple concrete pentru activităţile din instituţiile de profil.