Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice

 

Instituţiile, metodele şi instrumentele de intervenţie necesare în asistenţa persoanelor cu cerinţe educative speciale – toate acestea sunt excelent sintetizate în volumul de faţă, elaborat şi structurat în acord cu cele mai moderne şi actuale concepţii în materie de pregătire a personalului de specialitate şi a cadrelor didactice. Caracterul său profund practic este dat îndeosebi de fişele, protocoalele şi grilele după care se realizează evaluarea şi expertiza în special a copilului cu dizabilităţi, precum şi de glosarul de termeni frecvent utilizaţi în psihopedagogia specială.