Portret de absolvent

Rolul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei în
formarea şi dezvoltarea personală şi profesională.

Roxana Bejan

  • Facultatea absolvită:
    • UAIC, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Specializarea: Psihologie , promoția 2019
  • Masterul absolvit:
    • UAIC, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Specializarea: Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului, promoția 2021

Într-un moment de profundă analiză asupra experienţelor din anii studenţiei, pot afirma că Facultatea de Psihologie a reprezentat pentru mine acea masca de oxigen activată în avionul deja depresurizat. Urmărind perspectiva încărcată de subiectivism, conștientizez că pe parcursul acestei călătorii am dobândit resursele necesare pentru a mă putea dedica mai mult celor din jur. Și în consecinţă mă raportez cu deplină gratitudine faţă de profesorii deveniţi modele, acele persoane deosebite care inspiră și stârnesc admiraţie în rândul studenţilor și care au avut un aport semnificativ asupra deciziilor mele ulterioare.

Mândră absolventă a programului de masterat EFCPP, în prezent îmi desfășor activitatea într-o multinaţională. Sunt recruiter, nu psiholog organizaţional, iar colegii mă cunosc drept Roxana de la HR. Cu toate că în România rolul de psiholog organizaţional nu este foarte popular (fiind regăsit mai mult în instituţiile de stat), am apreciat că programa a fost adaptată realităţilor organizaţionale autohtone. Și bineînţeles, nu au fost neglijate nici materiile care îţi conferă statutul de psiholog.

Consider că parcursul meu profesional a urmat o traiectorie firească, astfel că imediat după finalizarea studiilor, m-am angajat în domeniu, iar abilităţile formate mi-au facilitat performanţa la locul de muncă. În majoritatea organizaţiilor recruiterul are un rol strategic, în sensul că acesta are misiunea de a înţelege atât de bine piaţa în care activează business-ul și tendinţele actuale, încât să anticipeze și să semnaleze schimbările iminente înainte de a se produce. Este persoana care ia contact direct cu mediul extern și se poziţionează drept consultant pentru management. Dar poate cea mai importantă faţetă a acestui rol constă în a identifica, atrage și selecta cei mai buni candidaţi, în contextul unor industrii tot mai competitive.

Facultatea, în general, îţi oferă bazele teoretice de la care pornești, iar personal am experimentat căile prin care facultatea de psihologie te poate provoca și impacta chiar mai mult. Te poate determina să îţi formezi un mod de gândire diferit în abordarea problemelor, să ai un spirit critic accentuat, atenţie la cele mai mici detalii, dar și capacitatea sporită de analiză și sinteză; toate acestea în încercarea de a contura un tablou aproape exhaustiv asupra complexităţii naturii umane.

Adeptă a lifelong learning, reiterez ideea de început, evidenţiată și prin îndemnul socratic, susţinând cu entuziasm, că primii 3 ani de studiu reprezintă un redutabil punct de pornire în aventura cunoașterii de sine, dar și a universului distal.