Portret de absolvent

Rolul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei în
formarea şi dezvoltarea personală şi profesională.

Prof. Alla Apopei

  • Profesor, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Iași
  • Facultatea absolvită:
    • UAIC, Facultatea de Litere, Specializarea: Limbi clasice , promoția 1993
  • Masterul absolvit:
    • UAIC, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Specializarea: Politici şi management în educaţie, promoția 2018
Am avut ocazia să descopăr profesori dedicaţi şi implicaţi în formarea managerilor şcolari

Fiind inspector pentru activităţi educative în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, în perioada 2010-2020, la câteva şedinţe cu directorii ne-a fost prezentat programul de studii de masterat „Politici şi management în educaţie” al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pe care m-am decis să îl şi urmez în perioada 2016-2018, gândindu-mă că îmi va fi util în activitatea managerială. Acest gând nu doar că s-a concretizat, ci pot spune că aşteptările mele în ceea ce priveşte studiile acestui masterat au fost cu mult depăşite.

Pe parcursul celor doi ani de studiu, am avut ocazia să descopăr profesori dedicaţi şi implicaţi în formarea managerilor şcolari, cu o experienţă vastă în domeniul cercetării şi practicii la nivelul sistemului educaţional românesc şi european.

Alături de coordonatoarea acestui program de masterat, doamna professor universitar doctor Carmen Mihaela Creţu, am pătruns într-un univers al cunoaşterii vast şi complex, cu provocări la fiecare curs, pe care le aşteptam cu nerăbdare în după-amiezile de joi sau vineri, în aula de la parter a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Pe durata studiilor de masterat, m-am raportat la spaţiile facultăţii ca la un loc de refugiu din cotidian, cu grijile sale nenumărate, spre tărâmul academic cu deschideri multiple, spre profesorii care au pus bazele ştiinţelor pedagogice româneşti la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, precum profesorul Ştefan Bârsănescu, dar şi spre politicile educaţionale actuale şi de viitor, prin prisma interacţiunilor şi conexiunilor ce ne-au fost facilitate cu specialişti în domeniul educaţional din alte ţări, cu prezentare de idei în cadrul numeroaselor conferinţe şi simpozioane ante-pandemice. Abordările teoretice din timpul masteratului, de la cursuri şi seminarii, au fost extinse şi aprofundate prin întâlniri cu caracter practic-acţional, prin activităţi şi studii de caz la Ministerul Educaţiei Naţionale şi la alte instituţii superioare cu acelaşi profil din Bucureşti şi Republica Moldova, pe care le-am vizitat pe parcursul celor doi ani.

Împreună cu domnii profesori universitari Ana Stoica Constantin şi Laurenţiu Şoitu, corifeii facultăţii, am aprofundat comunicarea, ca parte integrantă a vieţii noastre profesionale, personale şi sociale, condiţie a succesului spre care tindem cu toţii. În această călătorie prin teoria şi practica managementului educaţional, care a contribuit la desăvârşirea formării mele profesionale, am trăit experienţe frumoase şi la seminariile doamnei lector universitar doctor Nicoleta Rogoz, precum şi la activităţile în cadrul cărora am lucrat cu doamna lector universitar doctor Elena Seghedin, excelând în creativitate. În acelaşi timp, sunt încântată că le-am avut alături pe doamnele lector şi în alte context profesionale, în desfăşurarea a numeroase proiecte educaţionale de impact pentru şcolile din judeţul Iaşi.

Despre interculturalitate şi valori am avut oportunitatea să dialogăm cu unul dintre cei mai buni specialişti în domeniul pedagogiei, domnul professor universitar doctor Constantin Cucoş, care a fost şi evaluatorul ştiinţific al proiectului I.S.J. Iaşi „Şcoala pentru valori autentice”, pe care l-am coordonat în perioada 2017- 2020.

SPSS – o enigmă pentru mine înainte de a urma acest program de masterat, a fost elucidată cu ajutorul domnului conferenţiar universitar doctor Adrian Labăr. Cunoştinţele acumulate cu sprijinul dumnealui mi-au fost de un real ajutor în realizarea lucrării de disertaţie, pe tema abandonului şcolar, atunci când am analizat şi interpretat datele colectate prin prisma relevanţei lor pentru cercetarea şi practica educaţională. Consider extrem de utilă şi valoroasă şi interacţiunea, din timpul masteratului, cu profesorii de la alte facultăţi, precum Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Aceştia ne-au învăţat cum să dezvoltăm instituţia şcolară din perspective satisfacerii nevoilor beneficiarilor sau cum să construim campanii de marketing, promovându-ne serviciile şi rezultatele pe o piaţa a concurenţei; taine descoperite nouă de către domnul conferenţiar universitar doctor Andrei Neştian, dar şi de alţi experţi în domeniu.

Privind retrospectiv, pot afirma că programul de masterat ”Politici şi management în educaţie” a fost pentru mine unul serios şi provocator, cu satisfacţii majore, pe care l-am recomandat şi altor profesori din sistemul de învăţământ preuniversitar, acum manageri şcolari şi lideri transformaţionali ai educaţiei vizibile.