Portret de absolvent

Rolul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei în
formarea şi dezvoltarea personală şi profesională.

Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

  • Conferenţiar universitar doctor, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
  • Facultatea absolvită:
    • UAIC, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Specializarea: Pedagogie , promoția 2001
  • Masterul absolvit:
    • UAIC, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Specializarea: Educaţie interculturală, promoția 2004
"Găsirea modului de a transfera vechile preferinţe și valori în contexte noi și de a le integra în priorităţile aflate în schimbare și în potenţialul care tocmai se dezvoltă” Herminia Ibarra

Întregul univers educaţional descoperit la Facultatea de Psihologie și Știinţe ale Educaţiei din Iași constituie pentru mine un reper valoric fundamental. Acest univers s-a format treptat pe perioada studenţiei mele, asemenea unui drum al cunoașterii și reflecţiei, parcurs pas cu pas. Astfel, calea pe care am urmat-o în timpul celor 11 ani, la studiile de licenţă, master și doctorat, a fost un itinerar cu multe întrebări și răspunsuri, la fiecare disciplină studiată. Drumul a fost foarte bine delimitat, cu mai multe direcţii clare și captivante.

Achiziţiile pe plan personal au fost multiple, ca urmare a dezvoltării unui set de calităţi, cum ar fi: flexibilitatea, adaptarea la schimbare, deschiderea faţă nou, autodeterminarea, abilităţile de lucru în echipă.

Ca student am beneficiat de oportunităţi multiple de participare la diferite proiecte educaţionale, precum și la activităţi de voluntariat. În calitate de masterand am avut posibilitatea de a susţine activităţile de seminar la disciplina Educaţie interculturală.

Ca doctorand am avut oportunitatea de a coordona proiectul de cercetare „Fundamente epistemice şi dimensiuni practice ale educaţiei pentru viaţa privată”, CNCSIS PNII – TD 215, în perioada 1.10.2007 și 30.09.2009. Am ales, ulterior, cariera de cadru didactic universitar deoarece mi-a plăcut atât activitatea de cercetare, cât și cea de predare în context academic.

Toate abilităţile formate pe parcursul studiilor au contribuit la formarea mea ca viitor specialist în domeniul Știinţe ale educaţiei. Satisfacţiile profesionale au apărut după implicarea activă și susţinută a parcurgerii drumului iniţial și după realizarea obiectivelor stabilite. Acestea s-au concretizat în diferite forme, cum ar fi posibilitatea de ascensiune profesională (trecerea de la statutul de preparator la cel de asistent, apoi la statutul de lector și, în prezent, de conferenţiar), publicarea unor articole și cărţi de specialitate, colaborarea la nivel naţional și internaţional ca editor, membru în comitetul știinţific al conferinţelor, coordonarea unor proiecte de cercetare.

Voi apela la un citat pentru a surprinde modul de construcţie și reconstrucţie a identităţii mele profesionale, în concordanţă cu achiziţiile și valorile formate în cadrul Facultăţii de Psihologie și Știinţe ale Educaţiei, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași. În momentul de faţă, identitatea mea profesională presupune „găsirea modului de a transfera vechile preferinţe și valori în contexte noi și de a le integra în priorităţile aflate în schimbare și în potenţialul care tocmai se dezvoltă” (Ibarra, 2011).