Portret de absolvent

Rolul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei în
formarea şi dezvoltarea personală şi profesională.

Maria Magdalena Isac

  • Cercetător, KU Leuven, Belgium - Centre for Political Science Research (Centrul de Cercetare în Științe Politice)
  • Facultatea absolvită:
    • UAIC, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Specializarea: Pedagogie , promoția 2003
  • Masterul absolvit:
    • UAIC, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Specializarea: Politici şi management în educaţie, promoția 2005

În toamna anului 1999 mi-am început studiile universitare de licenţă în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din Iaşi drept un student extrem de motivat dar, totodată, destul de timid şi neexperimentat. Aveam vise mari, însă, veneam la facultate dintr-un mic orăşel iar posibilitatea de a-mi continua studiile depindea, într-o foarte mare măsură, de succesul meu academic din fiecare semestru. Din fericire, datorită efortului personal depus, a sprijinului necondiţionat primit din partea profesorilor mei, precum şi din partea colegilor şi a prietenilor, am reuşit să mă menţin la un nivel de performanţă ce mi-a permis să finalizez cu succes atât programul universitar de studii de licenţă în domeniul Pedagogiei, cât şi masteratul de Politici şi Management în Educaţie. În timpul studiilor universitare de masterat am lucrat, totodată, ca profesor la Şcoala Normală ”Vasile Lupu” din Iaşi şi am primit o bursă de studiu Erasmus, ce mi-a permis să studiez în cadrul Universităţii din Nijmegen (University of Nijmegen), în Olanda.

Cei cinci ani petrecuţi în Iaşi, pentru a studia, au jucat un rol crucial în dezvoltarea mea personală şi profesională, configurând în mod esenţial alegerile mele viitoare. Din acest motiv nu pot decât să fiu foarte recunoscătoare pentru experienţele de învăţare de care am beneficiat în mediul academic ieşean, cel care a pus bazele formării mele ca om şi ca profesionist. O privire retrospectivă către acea perioadă nu mă poate face decât să conştientizez că unul dintre cele mai importante aspecte pozitive ale anilor mei de studiu a fost, fără îndoială, calitatea umană a persoanelor cu care am interacţionat. Am avut oportunitatea de a învăţa de la profesori foarte bine pregătiţi, receptivi şi deschişi către nou, către inovare; dar şi de la colegii şi prietenii care mi-au fost mereu aproape. Nu am spaţiul necesar aici pentru a putea menţiona toate acele persoane şi experienţe de învăţare care m-au modelat; însă aş vrea să amintesc cel puţin doi dintre cei mai importanţi oameni care m-au susţinut în procesul de creştere, având un puternic impact asupra devenirii mele: doamna profesor Carmen Creţu şi colega şi prietena mea, Cătălina Lomoş. În primul rând, doamna profesor Carmen Creţu a fost pentru mine un mentor excepţional, suportiv şi care mi-a facilitat accesul la o gamă foarte largă de oportunităţi de formare, de învăţare. Dumneaei este cea care ne-a învăţat, atât pe mine, cât şi pe colegii mei, să valorizăm cercetarea ştiinţifică, dar şi să valorificăm rezultatele din acest domeniu în formularea unor recomandări utile pentru politicile educaţionale, dar şi pentru practica didactică. De asemenea, doamna profesor Carmen Creţu ne-a inspirat să ne autodepăşim, împărtăşindu-ne pasiunea sa pentru activităţile ce depăşeau graniţele curriculum-ului universitar de bază, general, şi implicându-ne în activităţi extracurriculare relevante, precum cele derulate de Asociaţia RoTalent. Ea s-a asigurat şi de faptul că suntem informaţi şi avem acces la reţele/oportunităţi internaţionale de formare (cum ar fi programul Erasmus). Toate aceste experienţe au avut o influenţă considerabilă asupra alegerilor mele ulterioare şi am în continuare onoarea de a beneficia de sprijinul emoţional şi profesional al doamnei profesor, chiar şi după ce am absolvit. Totodată, prietena mea, Cătălina Lomoş, a fost alături de mine încă din primii ani de facultate şi am continuat să studiem şi să lucrăm împreună în Olanda. Alături de ea am trăit unele dintre cele mai importante şi frumoase experienţe de învăţare şi ne-am sprijinit reciproc pe acest drum al creşterii, al devenirii noastre. Firea ei muncitoare şi suportul necondiţionat pe care mi l-a oferit au fost extrem de importante pentru dezvoltarea mea.

După ce am absolvit Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din Iaşi am reuşit să obţin două burse de studiu în cadrul Universităţii din Groningen, în Olanda; fapt ce mi-a permis să-mi continui parcursul educaţional în străinătate, mai întâi cu un Program de masterat în cercetare, unde am studiat ”Comportamentul uman în contexte sociale” şi, mai apoi, cu un Program de doctorat în cadrul căruia am şi obţinut titlul de doctor în Ştiinţe ale Educaţiei. Formarea profesională de care am beneficiat la Universitatea din Groningen a reprezentat o nouă piatră de temelie pentru cariera mea. De-a lungul acelor ani m-am specializat pe o linie de cercetare axată pe abordarea comparativă a sistemelor de educaţie din Europa; cu accent, în special, pe înţelegerea modului în care diferitele abordări educaţionale formale şi informale, precum şi diversele practici de predare contribuie la asimilarea de către tineri a cunoştinţelor privind conceptul de cetăţenie şi la formarea competenţelor lor cetăţeneşti. Munca mea în acest domeniu mi-a facilitat accesul în cadrul mai multor reţele internaţionale, precum şi crearea unui spaţiu de colaborare cu importanţi stakeholderi din domeniul politicilor educaţionale. De exemplu, spre finalul studiilor mele de doctorat, am fost recrutată ca cercetător pentru Centrul de cercetare în educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii (Centre for Research on Education and Lifelong Learning (CRELL) al Comisiei Europene (DG JRC)) şi am avut oportunitatea de a fi implicată în derularea Studiului privind educaţia civică şi cetăţenească internaţională (ICCS 2016), dar şi într-o serie de activităţi de cercetare în domeniul Politicilor Educaţionale, mandatate de DG Education and Culture.

În prezent sunt cercetător în cadrul Centrului de Cercetare în Ştiinţe Politice (Centre for Political Science Research), KU Leuven, din Belgia; unde lucrez la un proiect de cercetare ce vizează abordarea comparativă privind cetăţenia şi competenţele interculturale ale tinerilor, linie de cercetare pentru care am primit recent două burse (una dintre ele din SUA, oferită de The National Academy of Education/Spencer Postdoctoral Fellowship (the NAEd/Spencer Fellowship, US), iar cealaltă fiind bursa postdoctorală “Marie-Sklodowska Curie Actions”, (EU). Pe lângă activitatea mea ştiinţifică sunt implicată şi în supervizarea unor studenţi doctoranzi, în activităţi de consultanţă pentru dezvoltarea de proiecte finanţate de diferite organizaţii internaţionale (de exemplu, UNESCO sau Consiliul Europei) şi în iniţiative internaţionale ce au drept obiectiv transpunerea rezultatelor din domeniul cercetării ştiinţifice în recomandări de politici (educaţionale).

Privind înapoi, către debutul parcursului meu profesional, nu pot decât să fiu foarte recunoscătoare pentru oportunităţile avute şi nici nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat, dacă în toamna anului 1999, aş fi făcut alegeri diferite. Anii de studiu pe care i-am petrecut în Iaşi reprezintă un capitol al vieţii mele pe care nu-l voi uita niciodată. Recomand cu căldură actualilor şi viitorilor studenţi această experienţă de învăţare, întrucât, eu cred că muncind din greu şi învăţând de la profesorii şi colegii voştri veţi obţine, cu certitudine, succesul!