Portret de absolvent

Rolul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei în
formarea şi dezvoltarea personală şi profesională.

Conf. univ. dr. Otilia Clipa

  • Conferenţiar universitar doctor, Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
  • Facultatea absolvită:
    • UAIC, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Specializarea: Pedagogie , promoția 1996
    • UAIC, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Specializarea: Psihologie , promoția 2000
  • Masterul absolvit:
    • Specializarea: Educaţie Integrată, promoția 1996

Perioada de formare din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din Iaşi a reprezentat pentru mine o construire a sensului pentru dezvoltarea mea ulterioară, iar această creştere a deschis un univers educaţional plin de oportunităţi pentru formarea şi desăvârşirea mea profesională, dar şi pentru cea personală. Dezvoltarea mea profesională s-a produs prin participarea în timpul facultăţii la cursurile magistrale susţinute de mari personalităţi din lumea Ştiinţelor Educaţiei, la seminarele foarte bine organizate şi la numeroasele aplicaţii realizate în spaţiul educaţional ieşean de profesorii cu care an lucrat. Parcursul meu educaţional a fost îmbogăţit de numeroasele activităţi non-formale organizate de către profesorii facultăţii (şcoli de vară pentru dezvoltarea personalităţii copiilor, activităţi educaţionale pentru copiii talentaţi, activităţi extracurriculare realizate împreună cu profesorii facultăţii şi cu profesorii invitaţi prin programul ERASMUS, etc.) sau de activităţi pe care    le-am organizat împreună cu profesorii dedicaţi ai facultăţii. Toate aceste tipuri de activităţi au contribuit semnificativ la dezvoltarea mea personală şi profesională, prin definirea mea ca persoană şi prin asumarea valorilor care au jucat, mai apoi, rolul unor jaloane pentru activităţile pe care le-am realizat în cadrul universităţii sucevene.

Loialitatea, responsabilitatea, ataşamentul instituţional, grija faţă de oameni, toate aceste calităţi mi-au   fost cultivate în perioada formării profesionale iniţiale şi dezvoltate, ulterior, de-a lungul studiilor doctorale urmate în cadrul aceleiaşi universităţi, din Iaşi, sub îndrumarea extraordinară a domnului profesor George Văideanu, personalitate marcantă în domeniul formării, apreciată şi preţuită de cei pe care i-a format. Identitatea mea profesională s-a creionat prin aceste întâlniri cu mari personalităţi ale Pedagogiei şi Psihologiei, întâlniri marcante pentru toate ariile de dezvoltare. Ideile expuse, modalitatea de organizare a materialului, precum şi strategiile didactice utilizate de către profesorii din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din Iaşi şi-au pus amprenta asupra carierei construite de mine ulterior.

Cercetările realizate în cadrul facultăţii, prin susţinerea lucrărilor pentru finalizarea studiilor şi prin publicaţiile din acea perioadă, au valorificat abilităţile dobândite de mine în timpul facultăţii, precum şi în timpul studiilor doctorale.

Comunicarea şi colaborarea cu profesorii facultăţii a continuat şi în perioada studiilor doctorale, dar şi după finalizarea acestora, prin participări la conferinţe naţionale sau internaţionale ori prin colaborarea în cadrul unor proiecte naţionale în care instituţiile noastre au fost în relaţie de parteneriat – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din Iaşi şi Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din Suceava, precum şi prin colaborarea pentru diverse cercetări din domeniu. Proiectele frumoase dezvoltate împreună nu fac decât să aducă un plus de valoare formării actualilor şi viitorilor noştri studenţi şi facilitează deschiderea unor ferestre de oportunitate pentru cariera profesională şi personală a acestora.