Portret de absolvent

Rolul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei în
formarea şi dezvoltarea personală şi profesională.

Prof. Genoveva Aurelia Farcaş

  • Profesor discipline psihopedagogice, Colegiul Naţional Pedagogic „Vasile Lupu” din Iaşi
  • Facultatea absolvită:
    • UAIC, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Specializarea: Pedagogie , promoția 1996
  • Masterul absolvit:
    • UAIC, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Specializarea: Educaţie Integrată, promoția 1999
  • Doctorat:
    • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, 2003-2010
Ochii minţii, dar şi ai sufletului, mi se îndreaptă către oamenii şi locurile care mi-au desăvârşit formarea profesională

După mai bine de 25 de ani de la absolvirea facultăţii, ochii minţii, dar şi ai sufletului, mi se îndreaptă către oamenii şi locurile care mi-au desăvârşit formarea profesională, care au adăugat cu măiestrie cunoştinţe, competenţe, valori peste ceea ce Liceul Pedagogic „Vasile Lupu” din Iaşi a clădit ca fundament al dezvoltării mele ca dascăl… Cei 5 ani de studenţie au însemnat pentru mine, în primul rând, o diversificare a câmpului cognitiv, epistemologic, concomitent cu declanşarea unei stări de căutare, de diversificare a surselor de documentare care existau pe atunci în biblioteci, însoţită de curiozitatea de a afla rezultatele cercetărilor din domeniul educaţional, pe care până atunci nu o manifestam în mod evident.

Şi profesorii… ce modele…! Decanul nostru, Profesorul Teodor Cozma, Profesorul George Văideanu, Profesorul Laurenţiu Şoitu, Doamna Profesor Luminiţa Iacob, tinerii profesori de atunci,  Domnul Profesor Constantin Cucoş, Doamna Profesor Carmen Creţu, cu toţii au constituit pentru mine şi colegii mei repere de cultură, de profesionalism, fiind şi  posesorii unei culturi generale extrem de vaste, oameni integri, drepţi, comunicativi, riguroşi şi creativi în acelaşi timp, cu gândire critică şi o viziune exhaustivă asupra fenomenelor educaţionale.

Facultatea noastră ne-a oferit, de fapt, un cec în alb, pe care am înscris, în timp, faptele şi calităţile pe care profesorii noştri ni le-au antrenat: setea de cunoaştere, spiritul investigativ, dăruirea, implicarea şi multe altele, în toate ipostazele noastre profesionale.

Parcursul meu în carieră a fost unul destul de divers, ocupând de-a lungul timpului şi poziţia de profesor de discipline psihopedagogice la Liceul Pedagogic „Vasile Lupu” din Iaşi, dar şi pe cea de consilier şcolar la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” din Iaşi; precum şi funcţii în zona managementului instituţional în calitate de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct, inspector şcolar de specialitate. Ceea ce m-a ajutat enorm în ipostazele de conducere instituţională a fost formarea mea în domeniul pedagogiei, începută prin studiile de licenţă şi continuate cu masteratul, apoi cu doctoratul în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei. Viziunea privind educaţia din învăţământul preuniversitar, obiectivitatea, interogaţia profundă asupra direcţiei pe care trebuie să o urmăm în instruirea elevilor noştri, precum şi creativitatea pedagogică au fost atuurile mele, fundamentate pe ancore solide în facultate şi pe care le-am demonstrat în aceste funcţii poate mai mult decât alţi colegi profesori, aflaţi în ipostaze profesionale similare.

Totodată, nu am încetat niciodată să citesc, să scriu (cărţi de autor/coautor în domeniu, articole şi studii în reviste de specialitate), să încerc să identific noi trasee de formare şi dezvoltare profesională atât pentru mine, cât şi pentru elevii mei din prezent de la Colegiul Naţional Pedagogic „Vasile Lupu” din Iaşi, pe care mă străduiesc să îi formez aşa cum ştiu eu mai bine  şi mai frumos.

Colaborarea mea cu Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din Iaşi continuă şi în prezent prin activităţile de coordonare a lucrărilor metodico-ştiinţifice (specializările profesor pentru învăţământul preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământul primar), dar şi prin calitatea mea de profesor-mentor pentru studenţii facultăţii, în cadrul activităţilor subsumate practicii pedagogice, pe care aceştia o au de realizat.

Astăzi regăsesc facultatea, mai mult decât în anii formării mele profesionale iniţiale, ca pe un spaţiu deschis, european, unde profesioniştii în educaţie se pot dezvolta complex, întru valorile ştiinţei şi ale cunoaşterii.

Vă urez mult succes dumneavoastră, tuturor studenţilor, în acest demers!