Portret de absolvent

Rolul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei în
formarea şi dezvoltarea personală şi profesională.

Nadia-Lăcrămioara Mihalache

  • Profesor pentru învățământ primar la Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu”, Iași, profesor mentor pentru studenții Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, metodist al Inspectoratului Școlar Județean Iași
  • Facultatea absolvită:
    • UAIC, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Specializarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar , promoția 2016
  • Masterul absolvit:
    • UAIC, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Specializarea: Politici şi management în educaţie, promoția 2020

Anii de facultate sunt esenţiali pentru a dezvolta în rândul tinerilor competenţele necesare pentru o carieră de succes. M-am înscris la cea de-a doua facultate, Pedagogia învăţământului primar și preșcolar, la vârsta de 37 de ani. Cu dorinţa de a învăţa ceva nou m-am întors la statutul de novice și am pășit în sala de curs alături de tinerii mei colegi pentru a fi parte dintr-o nouă aventură ce s-a dovedit a fi palpitantă. Imediat am descoperit personalităţi complexe, de înaltă ţinută academică și profesională, corpul profesoral al facultăţii, oameni cu profunzimi culturale și pedagogice. Bucuria a fost și mai mare când am revăzut profesori ce mi-au ghidat pașii și în cei cinci ani de liceu, în cadrul cursurilor de la Școala Normală „Vasile Lupu”, Iași și am trăit cu emoţie fiecare examen cu gândul, și totodată cu dorinţa, de a nu-i dezamăgi.

Pe parcursul celor trei ani de facultate am înţeles că învăţarea este mai mult decât un transfer de conţinuturi, este un ansamblu de deprinderi, atitudini, valori care sunt parte din procesul de formare a copilului. De asemenea, mi-am întărit ideea că fiecare copil este important, poate progresa în învăţare, iar noi, cadrele didactice suntem în faţa lor pentru a-i sprijini în acest proces. Nu trebuie să uităm că școala este spaţiul în care fiecare copil trăiește bucuria progresului în învăţare, al creșterii continue, iar educaţia se face cu claritate, rigoare, folosind abordări, metode și instrumente diferite în funcţie de nevoile de învăţare ale elevilor.

Temele discutate și proiectele realizate în timpul facultăţii impuneau analize specifice, profunde, ce tratau probleme reale ale învăţământului primar și preșcolar și duceau către descoperirea de soluţii în vederea realizării unei educaţii cu sens, cu rost. Am apreciat la profesori standardele obiective folosite în evaluare, atenţia la nevoile noastre de formare, deschiderea spre colaborare.

Atât facultatea, cât și programul de masterat urmat m-au ajutat să mă dezvolt în ceea ce privește practicile profesionale noi de predare, evaluare, învăţare colaborativă și măsurarea impactului cu instrumente cât mai obiective, validate știinţific. Fiecare curs a reprezentat o experienţă valoroasă de învăţare pentru mine și o transformare continuă. Programele de învăţare accelerată, orele de coaching și de mentorat au fost o noutate binevenită pentru experienţa mea personală și profesională.

Ca urmare a unei bune colaborări cu corpul profesoral, am devenit coordonator de practică pedagogică pentru studenţii din anul III ai Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei, specializarea Pedagogia învăţământului primar și preșcolar. De asemenea, absolvirea cursului de masterat m-a ajutat să devin membru în Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional (CNEME), metodist al Inspectoratului Școlar Judeţean Iași , dar și profesor mentor pentru elevii înscriși în Centrul de excelenţă la disciplina limba și literatura română și matematică.

Consider că spiritul învăţării profunde și vizibile, rigoarea, colaborarea și inovarea sunt pilonii reali ai practicilor profesionale pe care le-am dobândit în anii de facultate și de master. Cu aleasă preţuire și cu recunoștinţă mă înclin în faţa tuturor celor care au contribuit la formarea mea personală și profesională, și, cine știe, poate ne vom reîntâlni la Școala doctorală.