Portret de absolvent

Rolul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei în
formarea şi dezvoltarea personală şi profesională.

Cristina Cozma

  • Ofițer specialist în Științe ale Educației, Biroul de pregătire profesională din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui
  • Facultatea absolvită:
    • UAIC, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Specializarea: Pedagogie , promoția 1998
Rolul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei, în formarea şi dezvoltarea dvs. personală şi profesională.

Îmi încep discursul printr-o afirmaţie în care cred și pe care o susţin cu tărie … Cei patru ani de facultate au contribuit, fără doar și poate, la aprofundarea competenţelor dobândite de mine în liceul pedagogic, dar au condus și la o lărgire a orizontului meu de cunoaștere. Disciplinele studiate în cadrul programului de licenţă Pedagogie ne-au pus, atât pe mine, cât și pe colegii mei, în faţa unor provocări cu care nu ne mai întâlnisem până în acel moment, profesorii reușind să ne ghideze cu tact și pasiune în descoperirea conţinutului lor. Mi-e greu să realizez un clasament al cursurilor, deoarece toate, în egală măsură, mi-au plăcut si mi-au stârnit interesul. Păstrez și acum în arhiva personală absolut toate notiţele luate în timpul expunerilor profesorilor, atunci neexistând mijloacele electronice de astăzi pentru documentare – doar cuvântul cadrului didactic și cartea de la bibliotecă. Nu de puţine ori, de-a lungul carierei, am răsfoit cursurile scrise de mână la ore, acestea fiindu-mi de un real folos în reamintirea și clarificarea unor noţiuni.

În anul 2002, imediat după susţinerea lucrării de licenţă, cu materia proaspăt întipărită în minte, am susţinut examenul de titularizare în învăţământ, reușind să ocup un post de consilier școlar titular în cadrul unui liceu din municipiul Vaslui, care școlariza anual în jur de 2000 de elevi, de la profilele tehnice, până la cele reale și umaniste. Am practicat profesia de consilier școlar până în luna decembrie 2006, atunci când, în urma unui concurs organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, am ocupat postul de ofiţer specialist în știinţele educaţiei din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui.

De subliniat este faptul că, la acel moment, I.G.P.R. a considerat necesar ca, la fiecare unitate teritorială de poliţie, să activeze un specialist licenţiat în pedagogie, care să aducă plus valoare în pregătirea lucrătorilor de poliţie.

De la încadrarea la I.P.J. Vaslui și până în prezent mi-am desfășurat activitatea în structura de pregătire profesională continuă. Astfel, an de an, m-am ocupat de identificarea nevoilor de formare ale personalului, iar în funcţie de acestea am realizat selecţia pentru participarea la diverse forme de pregătire teoretică și practică, am susţinut, la rândul meu instruiri, în calitate de formator, am gestionat practica elevilor si studenţilor de la școlile de formare iniţială a poliţiștilor.
O bună perioadă de timp, structura de pregătire a personalului a fost parte a Serviciului de Resurse Umane, astfel că, am desfășurat în cadrul acesteia, și activităţi specifice acestui domeniu: recrutare candidaţi pentru școli, organizare concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante, gestionare personal.

În prezent activez în cadrul Biroului de pregătire profesională a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui și mă ocup de pregătirea de specialitate a personalului, alături de ofiţeri instructori pentru pregătirea practică a poliţiștilor (educaţie fizică și autoapărare, tactica poliţienească, tragere cu armamentul din dotare și conducerea autovehiculelor de serviciu în regim prioritar). Împreună asigurăm derularea programelor de formare profesională continuă, teoretică și practică pentru personalul unităţii.

În calitatea mea de licenţiat în Pedagogie/ Știinţe ale educaţiei, am încercat mereu la locul de muncă să gândesc orice activitate profesională în termeni didactici: mi-am propus obiective concrete și măsurabile, am transmis conţinuturile folosind metode și mijloace bine alese, întotdeauna am evaluat nivelul de realizare a obiectivelor propuse, dar și sistemul, în ansamblul său. Totul cu foarte mare rigoare. Aceasta este reţeta mea de succes profesional, pentru care îi sunt recunoscătoare școlii ieșene de pedagogie.