Portret de absolvent

Rolul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei în
formarea şi dezvoltarea personală şi profesională.

Prof. Cătălina Zaharia

  • Profesor de pedagogie (pedagogista)
  • Facultatea absolvită:
    • UAIC, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Specializarea: Pedagogie , promoția 2001
  • Masterul absolvit:
    • UAIC, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Specializarea: Politici şi management în educaţie, promoția 2003
Este o mare plăcere pentru mine să pot scrie despre experiențele avute în calitate de student

Mărturisesc că este o mare plăcere pentru mine să pot scrie despre experienţele avute în calitate de student al Facultăţii de Psihologie și Știinţe ale Educaţiei din Iași. Doresc să precizez, încă de la început, cu mândrie, faptul că pregătirea universitară de care m-am bucurat în primii ani ai formării mele profesionale a constituit pentru mine o bază fundamentală, prin prisma căreia mi-am desăvârșit ulterior pregătirea academică și pe fundamentul căreia mi-am construit identitatea profesională.

În prezent locuiesc în Ancona (Italia), reședinţa provinciei Marche, un oraș pe malul Mării Adriatice, în apropierea Rivierei Muntelui Conero. Am studiat aici la Universitatea din Macerata, universitate de stat de prestigiu și cu tradiţie în sistemul universitar italian, fondată în 1290, una dintre primele cinci universităţi înfiinţate în Italia. Am absolvit în cadrul Facultăţii de Știinţele Formării (Facolté di Scienze della Formazione), la Universitatea din Macerata, cursul universitar de specialitate în Știinţe Pedagogice (Laurea Magistrale).

Profesia mea actuală este de profesor de pedagogie (Pedagogista). În urma acumulării de diverse experienţe în domeniu am decis să mă îndrept către aria psihopedagogiei speciale (Pedagogia della disabilitŕ). Sistemul de învăţământ italian este unul dintre sistemele școlare incluzive, în cadrul căruia lucrul cu persoanele cu diverse dizabilităţi (“la disabilitŕ”) reprezintă un plus de valoare, o ocazie de manifestare a măiestriei pedagogice, fapt ce îmbogăţește contextul școlar. Formarea acestei categorii speciale de elevi presupune lucrul în echipă, o echipă de specialiști care colaborează pentru a asigura integrarea/ incluziunea funcţională atât la nivel didactic, cât și la nivel social a elevilor cu dizabilităţi. În cadrul acestei echipe de specialiști rolul meu este acela de educator/ profesor de pedagogie (Pedagogista), alături de alţi colegi care lucrează în centrele de reabilitare (logoped, psiholog, terapiști RBT-ABA), profesorul de sprijin și profesorul de la clasă. Totodată, școala are un rol esenţial în elaborarea și implementarea unui Plan Educaţional Individualizat pentru elevii cu dizabilităţi, în colaborare cu familia și diverși specialiști. Această viziune privind incluziunea, acest mod diferit de raportare la persoanele cu dizabilităţi, faţă de situaţia care-mi era cunoscută din sistemul de învăţământ românesc (delimitarea școli de masă – școli speciale) m-a fascinat și mi-a stârnit foarte mult interesul. Mai apoi, pentru a-mi îmbunătăţi competenţele, am continuat să urmez cursuri de formare vizând incluziunea și strategiile de intervenţie privind particularităţile procesului instructiv-educativ în lucrul cu elevii cu cerinţe educaţionale speciale (Bisogni Educative Speciale BES), precum și vizând metodologiile tehnico-profesionale specifice de intervenţie în cazul persoanelor ce prezintă diverse deficienţe/ dificultăţi de învăţare (Disturbi Speciali di Apprendimento DSA), fiziologia și terapia tulburărilor de dezvoltare neurologică a copiilor (atenţie deficitară, hiperactivitate) ori tehnici de intervenţie și didactica incluzivă pentru tulburările din cadrul spectrului autist. M-am specializat, în acest sens, în terapia ABA și sunt analist comportamental. Lucrez și ca terapeut RBT-ABA, colaborez cu AbaCo, unul dintre cele mai renumite centre de reabilitare în autism, din zona mea.

Toate aceste realizări profesionale au la bază formarea de excepţie de care am beneficiat în timpul facultăţii, la Iași, precum și ulterior. Ceea ce mi-au transmis profesorii mei în acest sens fiind, cu precădere, faptul că prin muncă, perseverenţă și dăruire pentru domeniul de activitate ales se pot construi lucruri măreţe, se pot realiza schimbări și se poate contribui la îmbunătăţirea calităţii instruirii elevilor de pretutindeni!