Dicţionar de kinetoterapie

 

În cei aproximativ 500 de termeni ai lucrării, autorii sintetizează, clarifică şi actualizează multitudinea de informaţii din domeniu, urmărind să răspundă atât nevoii de informare, cât şi celei de formare de deprinderi şi competenţe necesare în relaţia cu pacienţii care prezintă diferite afecţiuni motrice. Terminologia de specialitate actualizată, prezentarea modalităţilor concrete de intervenţie în recuperarea medicală şi kinetoterapeutică a persoanelor cu afecţiuni şi tulburări motrice recomandă dicţionarul tuturor categoriilor de specialişti care desfăşoară activităţi de recuperare, asistenţă, intervenţie şi sprijin pentru persoanele cu afecţiuni neurologice sau care afectează componentele motrice ale persoanei.