Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie

Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

Lucrarea sintetizează şi clarifică problemele fundamentale legate de asistenţa, educaţia şi integrarea socioprofesională a persoanelor cu cerinţe speciale, răspunzând nevoii de informare şi de formare de deprinderi şi competenţe necesare pentru proiectarea şi implementarea programelor didactice. Terminologia de specialitate actualizată, aspectele privind organizarea sistemului şi programelor educaţionale incluzive ori prezentarea modalităţilor concrete de intervenţie în educaţia şi asistenţa elevilor cu dizabilităţi, cu dificultăţi de învăţare sau proveniţi din medii sociale defavorizate recomandă volumul tuturor categoriilor de specialişti care desfăşoară activităţi de educaţie, asistenţă şi sprijin pentru persoane cu cerinţe educaţionale speciale sau aflate în situaţii de risc.